آزمون های آموزش زبان روسی

آزمون های آموزش زبان روسی

در این بخش ، آموزشگاه زبان روسی سعی در معرفی آزمون های آموزش زبان روسی می کند که در آن اطلاعات شما از زبان روسی ، از فرهنگ کشور روسیه و تاریخ این کشور را مورد آزمون قرار می دهد. شما می توانید آزمون مورد نظر خود را در سایت Masterrussian انتخاب کنید. در این سایت آزمون های آموزش زبان روسی زیر قرار دارد:

  • Russian Proficiency Test : اگر قصد شرکت در یک آزمون زبان روسی دارید می توانید در آزمون تعیین سطح زبان روسی این سایت که به صورت ۴ گزینه ای برگزار می شود شرکت کنند. در این آزمون که داریا ۴۶ سوال می باشد میزان تسلط شما به زبان روسی با جواب دادن این سوال ها مشخص می شود.
  • Russian Grammar test: در این آزمون آموزش زبان روسی ، شش بخش اصلی گرامر زبان روسی مورد آزمون قرار می گیرد. این تست ها هم چهارگزینه ای می باشند و در پایان جواب های این آزمون به زبان آموزان داده می شود.

اگر هم قصد دارید در دانش خودتان را پیرامون مکان های تاریخی کشور روسیه و موارد فرهنگی این کشور مورد سنجش قرار دهید می توانید در آزمون شناخت کشور روسیه این سایت شرکت کنید.

برای هر قصدی ، نیاز به یادگیری زبان روسی دارید می توانید در دوره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید. کلاس های زبان روسی موسسه ایران آکسفورد در زمان های متفاوت و با فشردگی های متفاوتی انجام می شود تا اکثر کسانی که در سطوح متفاوتی هستند بتوانند از کلاس ها استفاده کنند. حتی برای کسانی که نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند ، کلاس های آموزش غیر حضوری این موسسه شرکت کنند و از طریق اینترنت از این کلاس ها استفاده کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.