اشتباهات رایج در مورد Spelling

یکی از بخش هایی که در آزمون هایی مثل آیلتس و تافل بسیار موثر است بخش Spelling می باشد. آموزشگاه زبان ایران اکسفورد به اشتباهات رایج در مورد Spelling اشاره می کند و راه هایی برای برطرف کردن این مشکلات را به شما نشان می دهد. پس با ما همراه باشید.

به اشتباهات رایج در مورد Spelling را ببینید:


خیلی از شاگردان اغلب بعضی از لغات را غلط می نویسند چون Spellingِ آنها برایشان مبهم است. خطاهای Spelling می تواند در امتحان آیلتس به ضرر شما باشد چون تعداد خطاها را در تمرین های رایتینگ افزایش می دهد.
بعضی از شاگردان خیلی با خطاهای Spelling درگیر هستند و نمی توانند از آنها خلاص شوند. بعضی از اشتباهات برای مثال شامل جا افتادن الفبای ‘a’, ‘e’, ‘i’ در لغات یا نوشتن حروف تکی در لغاتی است که باید حروف دوتایی نوشته شود یا برعکس.
اجازه دهید تا متوجه شویم شاگردان در مجموع کدام نوع از خطاهای Spelling را مرتکب می شوند تا شما بتوانید از آنها یاد بگیرید و از مرتکب شدن آن خطاها کاملاً اجتناب کنید.
خطاهای رایج مرتبط با Spelling
حروف تکی/دوتایی
گاهی، احتمال دارد که بعضی لغات شما را گیج کنند که آیا باید در آن لغات یک حرف تکی بگذارید یا حرف دوتایی. برای مثال، Embarasment غلط و Embarrassment درست است.
حروف بی صدا
در زبان انگلیسی، احتمالاً یک حرف یا حرفی دیگر موقع گفتن در لغت خاصی بی صدا هستند اما موقع نوشتن شما نمی توانید آن حرف را نادیده بگیرید. برای مثال، Hankerchief غلط و Handkerchief درست است.
موقعیت ‘i’ و ‘e’
لغات زیادی وجود دارند که شما احتمالاً به صورت روزانه با آنها روبه رو می شوید که شامل کنار هم قرار دادن حروف ‘i’ و ‘e’ می شود. در بعضی از لغات، شما از ‘i’ استفاده می کنید که بعد از آن ‘e’ می آید در حالیکه در بقیه برعکس می شود. برای مثال Recieve غلط و Receive درست است.
قاطی کردنِ ‘or’ و ‘er’
شما تعدادی لغت را پیدا می کنید که به ‘or’ منتهی می شوند مانند doctor، در حالیکه شما از ‘er’ در بعضی از لغات استفاده می کنید برای مثال gather. احتمال دارد که شما در این مورد گیج شوید و در نتیجه، باید حواستان به این کلمات باشد. برای مثال، Travellor غلط و Traveller درست است.
نوشتن اینکه شما چه طور صحبت می کنید
شما که یک گویشور غیر بومی هستید اغلب بعضی از لغات را از زبان بومی خود قرض می گیرید یا بعضی از کلمات را با لهجه ی بومیِ خود به غلط بیان می کنید و بنابراین تلاشتان هم این است که لغات انگلیسی را به همان روش بنویسید. برای مثال، Modren غلط و Modern درست است.
لغاتی که صدای مشابهی دارند
خیلی از لغات در زبان انگلیسی صدای بسیار مشابهی با هم دارند اما معنای متفاوتی دارند. پس، شما احتمالاً موقع نوشتن چنین لغاتی مرتکب اشتباه می شوید. برای مثال، Accept/Except
Accept – Kindly accept my apology.
Except – I work every day except Sunday.
Their/There/They’re
Their friends are really good people.
There are many friends of mine.
They’re my friends and I love them.