اصطلاح های کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب آموزش آیلتس به جملات و اصطلاحات بسیار کاربردی در آزمون Speaking آیلتس اشاره می کند که به شما کمک می کند که وقت بیشتری برای فکر کردن بخرید و یا سعی کنید که خودتان را بر موضوع مسلط نشان دهید و ممتحن به نقاط ضعف شما پی نبرد. پس حتما این اصطلاح های کاربردی در اسپیکینگ آیلتس را با دقت بخوانید و به ذهن بسپارید.

ielts speaking useful phrases
ielts speaking useful phrases

اصطلاح های کاربردی در اسپیکینگ آیلتس

در بخش مصاحبه ی آزمون اسپیکینگ آیلتس (بخش ۱)، از شما صرفاً سؤالاتی درباره ی خودتان و سایر موضوعات آشنا پرسیده می شود. ممتحن به این گوش خواهد کرد که چقدر خوب خودتان را در قالب چند کلمه و جمله ابراز می کنید.

البته اگر می خواهید نمره ای بالا بگیرید باید بیش از پاسخ سؤآلات را بدهید. زبان سودمند درج شده در زیر به شما ایده هایی برای گسترش پاسخ با صحبت راجع به گذشته، حال و آینده می دهد. همچنین به شما کمک می کند تا روان تر صحبت کنید و از باهمگذاری ها و استعاره ها آگاه باشید. برخی از عبارات استعاره ای در پرانتز توضیح داده شده اند.

درخواست برای تکرار

 • میشه دوباره بگویید؟  Could you say that again?
 • عذر می خواهم، متوجه نشدم. I’m sorry, I didn’t catch that.
 • آیا گفتید (    )؟… Did you say

وقت کشی

 • خب بگذارید ببینم. Well, let me see
 • در مورد من، … In my case, …
 • همممم، باید بگویم که … Hmm, I’d have to say

گفتن چیزی منفی

 • متأسفم ولی …. I’m sorry but …
 • با عرض شرمندگی باید بگویم … I’m afraid (to say that)
 • اگر راستش را بخواهید … To be (perfectly) honest

مثال زدن

 • برای مثال، … For example, …
 • مثالی خوب این است که … A good example is
 • شاید شنیده باشید … Maybe you’ve heard of

توصیف تکرار

 • یک روز در میان،… (پرتکرار) Every other day
 • هر از گاهی (بعضی اوقات) Once in a while, …
 • چه بشود، ….(ندرتاً) Once in a blue moon, …

 بیشتر افزودن

 • همچنین، Also
 • یک مطلب دیگر این است که Another thing (as well) is
 • دیگر چه؟ اوه، من … What else? Oh, I

مقایسه با گذشته

 • اما وقتی من کمی جوان تر بودم… But when I was (a bit) younger I used to
 • اما در دوران مدرسه ام این کار را می کردم که … But in my school days I used to
 • اما قبلاً (در گذشته ی دور) But back in the day I used to …

مقایسه ی خود با دیگران

 • اما بعضس از دوستانم … But some of my friends
 • اما می دانم افراد دیگری هستند که … But I know there are others who
 • اما همه نوع را شامل میشود (هر کسی متفاوت است.) But it takes all sorts, I suppose.

ابراز امید

 • اما اگر زمانی فرصت نصیبم شد دوست دارم امتحانش کنم. But I’d like to try it if I ever get the chance
 • اما امتحان کردنش جالب می شود But it would be nice to try it someday.
 • اما امیدوارم که روزی شانس بیاورم (امیدوارم که موقعیتش نصیبم شود.) But hopefully luck will shine on me one day. (= Hopefully I’ll get the chance.)

جمع بندی

 • خب، این بخش کوچکی بود درباره ی .. So, that’s a bit about my
 • بهرجهت، این … Anyway, that’s my
 • خب خلاصه اینکه، … (برای جمع بندی) So, to cut a long storyshort, …

همچنین شما می توانید به ویدیو های ما مراجعه کنید و نمونه آزمون های اسپیکین را ببنید تا بیشتر با جو آزمون آشنا شوید. برای این کار به لینک زیر مراجعه کنید.