برای آموزش زبان چینی صدای خود را ضبط کنید

یکی از بهترین روش های آموزش زبان چینی برای استفاده در کلاس ها ضبط کردن صدای خودتان است. اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد چرا بیان می کند که برای آموزش زبان چینی صدای خود را ضبط کنید . با ما همراه باشید.

اما چرا برای آموزش زبان چینی صدای خود را ضبط کنید :

آیا فکر می کنید اگر به نواری که در آن چینی حرف می زنید، گوش کنید صدایتان عجیب  و ناشیانه به نظر می رسد؟

بگذارید رک صحبت کنم: اگر پاسخ تان به آن سؤآل «بله» است، یک جایی اشتباه می کنید. چون حدس می زنم که بسیاری از خواننده های این مقاله در واقع پاسخ مثبت دادند یا دستکم بلافاصله «نه» نگفتند، تصمیم گرفتم که این مقاله را بنویسم.

گوش دادن به صدای خودتان

اول و پیش از هر چیز، همه وقتی صدای ضبط شده ی خود را می شونوند فکر می کنند که  صدایشان عجیب است. دلیلش این است که صدایی که معمولاً به هنگام صحبت کردن در سر خود می شنوید تنها از طریق هوا منتقل نشده است بلکه مستقیماً از درون جمجمه منتقل شده است. آنچه می شنوید ترکیبی از این ها است؛ آنچه بقیه میشنوند تنها آن بخشی است که توسط هوا منتقل شده است.

البته اگر به صدای خود زیاد گوش کنید، ناشیانه بودن شندین صدای خود و شبیه یکی دیگر صحبت کردن از بین می رود.

چرا ضبط کردن صدایتان ایده ی خوبی است

ضبط کردن صدای خودتان روشی راحت، تعلیمی و ارزان برای بهبود چینی گفتاری تان آماده می کند که شامل تلفظ می شود و به هر روش دیگری خیلی سخت حاصل می شود (مخصوصا) اگر نخوایهد معلم حرفه ای استخدام کنید تا این کار را برای تان انجام دهد (اما حتی در آن صورت هم پیشنهاد می کنم بیشتر به صدای خود گوش کنید).

اگر صدای  ضبط شده ی خود را چک کنید و چیزی را می شنوید که درست نیست، درستش کنید. اگر به صدای خودتان گوش کنید و هیچ اشتباهی نشنوید باید از یک گویشور بومی بازخورد بگیرید. خیلی بعید است که هیچ مشکلی نداشته باشید، مسئله اینجاست که شنیدن آنها (اشتباهات) همیشه ساده نیست.

کسی که برای تلفظ آموزش دیذه است (گزینه ای) عالی است اما هر آدمی هم که گویشور بومی باشد کار را راه می اندازد. فقط از آنها بخواهید که اشتباه شما را نشان دهند و از آنها بخواهید که برای تقلید شما آن قسمت ها را بگویند.  (چراکه) شاید نتوانند تفاوت را توضیح بدهند.