تفاوت زبان روسی و زبان اکراینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با داشتن اساتید Native روس زبان و اکراینی زبان در ایران نیاز های زبان آموزان این دو زبان را پاسخ می گوید. اما سوال اینجاست که تفاوت زبان روسی و زبان اکراینی تا چه میزان است؟ آیا می توان با دانستن زبان روسی زبان اکراینی را هم متوجه شد؟. آیا اصلا کلمات مشترکی وجود دارد یا در کل باید همانند دو زبان متفاوت به انها نگاه کرد.

تفاوت زبان روسی و زبان اکراینی
تفاوت زبان روسی و زبان اکراینی

در کل می توان زبان اکراینی را همان زبان روسی دانست اما با کمی تفاوت در گرامر و لهجه. اکراین در بخش شرقی خود دارای جمعیتی است که حتی این تفاوت ها را نیز ندارند و به صورت کامل از زبان روسی استفاده می کنند. در بسیاری از تبلیغاتی که در انتخابات اکراین انجام می شود دیده می شود در قسمت شرقی زبان اکراینی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و کامل با زبان روسی ارتباط برقرار می شود.

اگر بخواهیم مثالی بزنیم همانند زبان انگلیسی آمریکایی و زبان انگلیسی بریتانیا تفاوت ها خود را نشان می دهد. گاهی اوقات برای توصیف یک چیز ، از دو کلمه متفاوت بهره برده می شود. لهجه ها متفاوت هستند اما هر دو طرف اقیانوس اطلس وقتی به انگلیسی صحبت می کنند همدیگر را می فهمند.

تفاوت زبان روسی و زبان اکراینی بیش تر از اینکه یک پدیده زبان شناسی باشد ، یک پدیده سیاسی است. مردم این کشور مرز هایی دارند که اگر چه در نقشه یک کشور به حساب می آیند اما می توان گفت دو بخش یا کشور را در خود جای داده اند.

در سال های اخیر سعی شده است بیش از قبل بر روی ملی گرایی در اکراین تمرکز شود ، چیزی که تا کنون نتوانسته نتیجه مشهودی داشته باشد. می توان گفت تفاوت زبان روسی و اکراینی آنقدر اندک است که حتی مردم دو کشور هم چندان به آن فکر نمی کنند.