سطح پیشنهادی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد

سطح پیشنهادی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد

تعداد صحیح جواب

سطح Basic مبتدی ۶ تا ۱۰
سطح Pre-Intermediate 1  ( پایین تر از متوسط ۱ ) ۱۱ تا ۱۲
سطح Pre-intermediate ( پایین تر از متوسط ) ۱۳ تا ۱۵
سطح Intermediate 1 ( متوسط ۱ ) ۱۶ تا ۱۷
سطح Intermediate ( متوسط ) ۱۸ تا ۱۹
سطح Upper-Intermediate ( بالاتر از متوسط )

از این سطح به بالا می توانید در کلاس های آیلتس، تافل،GRE، بحث آزاد Free Discussion و کلاس های تخصصی دیگر شرکت کنید.

۲۰ تا ۲۱
سطح Advanced 1 ( پیشرفته ۱ ) ۲۲
سطح  Advanced ( پیشرفته ) ۲۳ تا ۲۵