سلام و احوالپرسی به زبان بالی (مالزیایی)

با سلام و احوالپرسی به زبان بالی (مالزیایی) بیشتر آشنا شوید.

بالی یک استان جزیره ایِ زیبا در اندونزی است. وقتی شما به اطراف بالی سفر می کنید، قصدتان این است که بتوانید با مردم به شیوه ای دوستانه، مودبانه و محترمانه سلام و احوالپرسی کنید. “سلام کردن” و همچنین تعدادی سلام و احوالپرسی و عبارت دیگر را قبل از سفر یاد بگیرید. پس این مطلب را با دقت بخوانید تا سلام و احوالپرسی به زبان بالی (مالزیایی) را به خوبی یاد بگیرید.

زبان چینی پرکاربرد ترین زبان در شرق آسیاست، حتما مطلب یادگیری زبان چینی را ببینید.

سلام کردن به زبان بالی

۱- بگویید “om suastiastu”

برای “سلام کردن” به زبان بالی شما باید بگوید “om suastiastu.”. زبان بالی الفبای متفاوتی از زبان های غربی دارد، پس این رونوشتِ عبارت برای سلام همان طور که در بالی تلفظ شده نوشته می شود. این نوعی از نسخه ی پی جینِ بالی است که باعث می شود گفتن عبارات مخصوص بدون یادگیری الفبا و رونوشت بالی برای مردم راحت تر شود.

 • عبارت را همان طور که هجی می شود تلفظ کنید. این احتمالاً کمک می کند که در سه قسمت به آن فکر کنید، “Om Swasti Astu.”. تاکید کمی را روی “Om” و صداهای تکرار شده ی “ast” قرار دهید. “Om SwASti AStu.”
 • شما می توانید به شکل آنلاین به صدای ضبط شده ی کسی گوش دهید که می گوید “om suastiastu” تا تلفظ را متوجه شوید.
 • ترجمه ی سلام و احوالپرسی می شود “peace and greetings from God.”.
 • شخص با عبارت مشابهِ “om suastiastu.” جواب می دهد.
hello in Malaysian language

۲- از ژست های صحیح استفاده کنید.

شما در فرهنگ بالی به طرز سنتی لغات مربتط با سلام و احوالپرسی را با ژست همراه می سازید. برای اینکه تا جایی که امکان دارد با شخصی که سلام و احوالپرسی می کنید مودبانه و محترمانه رفتار کنید، باید دستان خود را در مقابل سینه ی خود قرار دهید، در حالتی مشابه دعا کردن و کف دستان خود را کنار هم و انگشتان را رو به بالا بگیرید.

 • این سلام و احوالپرسی سنتی هندو است، که در سال های اخیر به طور متداول تری استفاده می شود.
 • خیلی از مردم با دست دادنی سریع با شما سلام و احوالپرسی می کنند. بعضی از مردم احتمالاً بعد از آن سینه ی خود را لمس می کنند، که این قسمتی از تشریفات سلام و احوالپرسی است.

۳- تعدادی سلام و احوالپرسی جایگزین را امتحان کنید.

همچنین می توانید از تعدادی سلام و احوالپرسی جایگزین به زبان بالی استفاده کنید، که شما را قادر می سازند عباراتی مانند صبح بخیر و عصر بخیر بگویید. اینکه مجموعه ی گسترده تری از سلام و احوالپرسی را بلد باشید به شما کمک می کند تا کمی بیشتر احساس کنید که با میزبانان اهل بالی در هماهنگی هستید.

 • برای صبح بخیر بگویید “rahajeng semeng.”
 • برای عصر بخیر بگویید “rahajeng wengi.

۴ به بهائی اندونزیایی سلام کنید.

یک زبان بسیار رایج دیگر که در بالی صحبت می شود بهائی اندونزیایی است، پس چرا تعدادی از سلام و احوالپرسی های پایه ی این زبان را هم یاد نگیرید؟ برای سلام و احوالپرسی با مردم گفتنِ “Halo” یا “Hi” رایج است. همچنین سلام و احوالپرسی با گفتنِ “how are you?” متداول است که ترجمه اش می شود “Apa kabar?”. سلام و احوالپرسی های پرکاربرد دیگر به این بستگی دارد که چه زمانی از روز باشد.

 • ترجمه ی صبح بخیر می شود “Selamat pagi.”
 • ترجمه ی بعداز ظهر بخیر می شود “Selamat siang.”
 • ترجمه ی عصربخیر می شود “Selamat sore.”
 • ترجمه ی شب بخیر می شود “Selamat malam.”
 • شما می توانید با گوش دادن به عبارات صحیحِ گفته شده به شکل آنلاین روی تلفظ خود کار کنید.

یادگیری تعدادی عبارت پایه ی دیگر براس سلام و احوالپرسی رد زبان بالی

۱- در زبان بالی خود را معرفی کنید.

وقتی شما با کسی به زبان بالی سلام و احوالپرسی می کنید، احتمالاً دوست دارید تا بتوانید خود را معرفی کنید. شما می توانید با گفتنِ “wastan tiang” و بعد ازآن آوردن اسم خود این کار را انجام دهید. ترجمه ی این به سادگی می شود “my name is…”. شما می توانید بعد از آن از شخصی که با او سلام و احوالپرسی می کنید نامش بپرسید، بگویید “sira pesengen ragane.

۲- در زبان بالی تشکر کنید.

اگر شما توقف کرده اید و از کسی تقاضای کمک یا پرسیدن مسیری را کرده اید، قصدتان این است که قبل از خداحافظی به گرمی از آنها به خاطر کمکشان تشکر کنید. شما می توانید با گفتنِ “suksma,” به بالی از کسی تشکر کنید، که ترجمه اش می شود “thanks.”.

 • برای نسخه ای مودبانه تر، می توانید برای “thank you,” بگویید “terima kasih” یا برای “thank you very much بگویید “matur suksma”.

۳- مکالمه را مودبانه به پایان برسانید.

بعد از اینکه محترمانه با شخص سلام و احوالپرسی کردید، قصدتان این خواهد بود که مکالمه را به روشی مشابه به پایان برسانید. اگر شما فقط به جای گفتنِ “bye” یا “dah”  به زبان عامیانه ی اندونزیایی به روش مودبانه تری خداحافظی کنید مردم از این کارتان قدردانی می کنند. مودبانه ترین روش خداحافظی کردن گفتنِ “Titiang lungsur mapamit dumun,” است، که ترجمه اش می شود “I’m taking leave now.”. این در مجموع در مورد مردمی استفاده می شود که بسیار محترم شمرده می شوند یا طبقه ی اجتماعی بالایی دارند.

 • خداحافظی های جایگزین شاملِ “Pamit dumun,” “Pamit,” “Ngiring dumun,” و “Ngiring.” می شوند.
 • یک خداحافظی که بیشتر حالت غیر رسمی دارد و برای کسی استفاده می شود که به خوبی او را می شناسید “Kalihin malu.” است.