۱۰ عادت که آموزش زبان را کند می کند

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی ۱۰ عادت که آموزش زبان را کند می کند می پردازد. سعی کنید اگر این کارها را انجام می دهید، به مرور این عادات را کنار بگذارید و مطمئنا تاثیر آن را در کوتاه ترین زمان خواهید دید.

اما ۱۰ عادت که آموزش زبان را کند می کند را با هم می بینیم:

10 عادت که آموزش زبان را کند می کند
10 عادت که آموزش زبان را کند می کند

۱- ننوشتن لغات و عبارات جدیدی که می آموزید
شما می دانید قضیه چیست. شما با یک لغت جدید روبه رو می شوید که واقعاً می خواهید آن را به یاد بسپارید… به جز این که تا روز بعد آن را فراموش کرده اید. دیگر این همه اطلاعات زبان جدید را هدر ندهید و شروع کنید به نوشتن همه چیز. من سریع زبان جدید را مستقیماً وارد اپلیکیشن SRS خود می کنم تا به طور مطمئن ضبط شود و برای مطالعه آماده باشد.

۲- باور به این مساله که شما هر روز برای مطالعه ی زبان زمان ثابتی را لازم دارید
اگر شما از این به عنوان بهانه ای استفاده می کنید تا کار را انجام ندهید – توقف کنید! برای هر ماه که می گذرد و شما هنوز در حال تلاش برای ‘پیدا کردن زمان’ هستید، ساعات بی شماری را برای یادگیری بالقوه از دست می دهید.

۳- هر روز برای این که چه چیزی مطالعه کنید یک تصمیم تازه می گیرید
شما در هدر دادن زمان بسیار زیادی ریسک می کنید و روی آن چه که هر روز ‘حال’ مطالعه اش را دارید، تمرکز می کنید. آن زمانی که صرف تصمیم گیری می شود از ذخیره ی تمرکز شما کسر می شود که باید به مطالعه اختصاص داده شود.

۴- گوش کردن به صوت بدون این که همراهش بخوانید
گوش کردن عالی است، اما شما یادگیری بالقوه ی زیادی را از دست می دهید، به خصوص یادگیری سر و کار داشتن با سخن مرتبط، در صورتی که متن را در زمان مشابه نخوانید. متن را در اختیار ندارید؟ شخصی را استخدام کنید تا با دستمزد ارزان آن را برای شما رونویسی کند.

۵- تبادلات زبانی که بیش تر به فارسی است
اگر شریک زبانی شما مدام به انگلیسی رجوع می کند، شما هم در هدر دادن زمان به همان خوبی هستید. بدتر از آن این که شما با ایجاد تنفر در برابر آن ها و ضرر رساندن به اعتماد به نفس خود ریسک می کنید. بله، آن ها فقط تلاش می کنند تا کمک کنند، اما در واقع آن ها موقعیت را بدتر می کنند. مشکل را سریع حل کنید‌.

۶- فکر می کنید که در یادگیری زبان ها باهوش نیستید
یادگیری زبان ۵% هوش است، ۹۵% تلاش زیاد است. داستان هایی که به خود می گویید موفقیت شما را تعریف می کنند‌. داستان ها را عوض کنید. به جای گفتن: ‘من نمی توانم، چون من…هستم’، این را بگویید: ‘من می توانم، چون من… هستم’.
۷- صحبت نکردن
یادگیری موقعی اتفاق می افتد که شما در دانش زبان خود خلائی را پیدا کنید. به محض این که شما متوجه خلاء شدید، می توانید از آن آگاه تر شوید و متوجه شوید که چه طور آن خلاء را پر کنید‌.
صحبت کردن سریع ترین، و مستقیم ترین بازخورد ممکن را در دانش شما از زبان در اختیار قرار می دهد، و با صحبت نکردن به صورت منظم خود را از این پتانسیل برای توجه و شکوفایی بی بهره می کنید.

۸- به اندازه ی کافی به صوت مشابه گوش نمی کنید
مزایای اصلی گوش کردن به صوت های زبان خارجی از تکرار گوش کردن ناشی می شود. احتمال دارد که شما طی دفعات اول گوش کردن، تعدادی لغات جدید بیاموزید، اما این فقط درباره ی لغات نیست.
شما با توقف و رفتن به قسمت بعدی، یادگیری موضوعات لمس ناپذیرتر را که از چند دفعه گوش کردن به چیزی و واقعاً راحت شدن در آن ها حاصل می شوند، از دست می دهید.

۹- مقصر دانستن گرامر
بس کنید! شما از مواجه شدن با مسائل واقعی اجتناب می کنید.
گفته می شود که ۹۵% از معنا از طریق واژگان (یعنی لغات) و فقط ۵% از طریق گرامر منتقل می شود. گرامر یک هدف راحت است، اما اگر هدف شما برقراری ارتباط است، آن گاه باید زمان خود را صرف صحبت با مردم واقعی کنید، و انتقال پیغام به هر روشی برایتان اهمیت داشته باشد.
ما نمی گوییم که گرامر مهم نیست، اما موقعی که به دنبال ایجاد یک ارتباط خالص با انسان دیگری هستید عالی ترین گرامر در جهان هم به شما کمک نخواهد کرد.
برای آن شما یک لبخند بزرگ و رفتاری دوستانه لازم دارید. زمان آینده ی کامل و ضمیر نسبی را بیخیال شوید.

۱۰- احساس حماقت کردن به خاطر صحبت با افراد بومی‌ قبل از این که در زبان سلیس شوید
من بدجوری به خاطر این اذیت شدم. خطرش این است که این احساس اغلب از بین نمی رود، حتی موقعی که در واقع سلیس صحبت می کنید‌. موقعی که از صحبت با افراد بومی اجتناب می کنید این ریسک را می کنید که موقعیت های زیادی را برای تمرین و پیشرفت از دست دهید.