۱۰ نکته در مورد حرف ربط در زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این جا ۱۰ نکته در مورد حرف ربط در زبان اسپانیایی بیان می کند که دانستنش برای شما همچنان که به آموزش زبان اسپانیایی مشغولید، مفید است و می توانید به وسیله آن جملات کامل تری را در زبان اسپانیایی ایجاد کنید.

10 نکته در مورد حرف ربط در زبان اسپانیایی
10 نکته در مورد حرف ربط در زبان اسپانیایی

به ۱۰ نکته در مورد حرف ربط در زبان اسپانیایی توجه کنید:

  • حروف ربط نوعی لغات ارتباط دهنده هستند. حروف ربط یکی از ادات سخن هستند و برای ارتباط جملات، عبارات یا لغات با همدیگر استفاده می شوند. در کل، یک حرف ربط دو لغت از نوعِ مشابه را به هم مرتبط می سازد (یا عبارات یا جملات)، مانند یک اسم با یک اسم دیگر یا یک جمله با جمله ای دیگر.
  • حروف ربط می توانند به روش های متنوعی طبقه بندی شوند. یک طرح رایج این است که حروف ربط را به هم پایه (ارتباط دو لغت، جمله یا عبارت با جایگاه گرامریِ مساوی)، وابسته (معنای یک جمله واره را به یک جمله واره یا جمله ی دیگر وابسته سازید) و همبسته ساز (جفت شدن) طبقه بندی کرد.
  • حروف ربط می توانند از بیش از یک لغت ساخته شوند. زبان اسپانیایی پر از عبارات کوتاهی است که به عنوان حروف ربط استفاده می شوند و به عنوان یک لغت تکی عمل می کنند. مثال ها شامل sin embargo(nevertheless), a causa de (because), por lo tanto(therefore), para que (in order that) and aun cuando (even if) هستند.

(توجه داشته باشید که ترجمه های آورده شده در این جا و در سراسر این مقاله تنها مثال ها نیستند.)

  • دو تا از رایج ترین حروف ربط وقتی قبل از لغات مخصوصی می آیند، تغییر فرم می دهند. Y که معمولاً به معنای “و” است وقتی قبل از یک لغت می آید که با صدای i شروع می شود به e تغییر می یابد. و که معمولاً به معنای “یا” است وقتی قبل از یک لغت می آید که با صدای o شروع می شود به u تغییر می یابد.

برای مثال، ما به جای palabras o oraciones می نویسیم palabras u oraciones (لغات یا جملات) و به جای niños o hombres می نویسیم niños u hombres (پسران یا مردان). این تغییرِ y  و o مشابهِ روشی است که “a” قبل از لغات مخصوصی در زبان انگلیسی به “an” تبدیل می شود تا به حفظ صدای لغت اول و ناپدید نشدنش به لغت دوم کمک کند.

  • معمولاً یا همیشه در وجه شرطی بعد از حروف ربطِ مخصوصی یک جمله واره با یک فعل می آید. مثال ها شامل a fin de que(in order to) and a condición de que (provided that) هستند.
  • حرف ربطِ رایج que اغلب لازم نیست که به انگلیسی ترجمه شود اما در اسپانیایی مهم است. Que به عنوان یک حرف ربط معمولاً به معنای “that” است مانند جمله ی “Creo que estaban felices” (I believe that they were happy). توجه داشته باشید که چه طور آن جمله می تواند بدون “that” هم ترجمه شود: I believe they were happy. اما que در جمله ی اسپانیایی مهم باقی می ماند.
  • شروع جمله با y که لغتی معادل “and” است، قابل قبول است. جمله اغلب با y شروع می شود تا تاکید را برساند. برای مثال، “¿Y las diferencias entre tú y yo?” احتمالاً به عنوان “What about the differences between you and me?” ترجمه می شود.
  • بسیاری از لغاتی که عملکردشان به عنوان حرف ربط است می توانند به عنوان ادات سخنِ دیگر هم عمل کنند. برای مثال، luego در “Pienso, luego existo” یک حرف ربط است (I think, therefore I am) اما در “Vamos luego a la playa” (We’re going to the beach later) یک قید است.
  • حروف ربطی که به تک تک اعضای یک گروه اشاره می کنند از دو لغت تشکیل شده اند که توسط لغات دیگر جدا شده اند. در میان این ها o … o است، که معمولاً به معنای “either … or” است مانند جمله ی “O él o ella puede firmarlo” (Either he or she can sign it). ni … ni هم رایج است مانند جمله ی “No soy ni la primera ni la última” (I am neither the first nor the last).
  • بعضی از حروف ربط برای توضیح درباره ی زمان یا مکانِ روی دادن چیزی استفاده می شوند. رایج ترینِ آن ها به ترتیب cuando و donde هستند. مثال: Recuerdo cuando me dijiste donde pudiera encontrar la felicidad (I remember when you told me where I could find happiness).