۱۸ دلیل برای یادگیری زبان های خارجی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۱۸ دلیل برای یادگیری زبان های خارجی اشاره می کند که برای دوستداران آموزش زبان بسیار کاربردی است. پس با ما همراه باشید.

18 دلیل برای یادگیری زبان های خارجی
18 دلیل برای یادگیری زبان های خارجی

به ۱۸ دلیل برای یادگیری زبان های خارجی توجه کنید:

۱. مطالعه ی زبان خارجی رفتارهای مثبت بیش تر و تعصب کم تری را نسبت به افرادی که متفاوت هستند، ایجاد می‌کند.

۲. وقتی شاگردان زبان خارجی مطالعه می کنند مهارت های تحلیل گرایانه تقویت می شود.

۳. مهارت های تجاری به اضافه ی مهارت های زبان خارجی باعث باارزش تر شدن کارمند در بازار می شود.

۴. سر و کار داشتن با فرهنگ دیگر، افراد را قادر می کند تا فهم عمیق تری را از فرهنگ خود کسب کنند.

۵. با مطالعه ی زبان های خارجی خلاقیت افزایش می یابد.

۶. فارغ التحصیلان اغلب واحدهای زبان خارجی را به دلیل مهارت های ارتباطی ارتقا یافته در فرایند، به عنوان باارزش ترین واحدهای کالج اتخاذ می کنند.

۷. سفر بین المللی از طریق دانستن زبان خارجی راحت تر و خوشایندتر شده است.

۸. وقتی زبانی خارجی را مطالعه می کنید مهارت هایی مانند حل مشکل و سروکار داشتن با مفاهیم انتزاعی افزایش می یابند.

۹. مطالعه ی زبان خارجی موقعیت های فرد را در حکومت، تجارت، پزشکی، حقوق، تکنولوژی، ارتش، صنعت، بازاریابی و غیره افزایش می دهد.

۱۰. زبان دوم مهارت ها و رتبه بندی شما را در ریاضی و انگلیسی و در SAT و GRE ارتقا می دهد.

۱۱. از پنج شغل جدید در آمریکا چهار تای آن در نتیجه ی تجارت خارجی ایجاد شده اند.

۱۲. زبان های خارجی حالت مورد رقابتی را در انتخاب های شغلی ایجاد می کنند: شخص قادر است تا به زبان دوم ارتباط برقرار کند.

۱۳. مطالعه ی زبان خارجی مهارت های لیسنینگ و حافظه را افزایش می دهد.

۱۴. اگر شخصی زبان دیگری را بداند موثرتر و با مسئولیت بیش تر در جهانی چند فرهنگی‌ شرکت می کند.

۱۵. اگر شما در زبانی دیگر حرفه ای شوید مهارت های بازاریابی شما در اقتصاد جهانی ارتقا می یابند.

۱۶. مطالعه ی زبان خارجی حالتی از گذشته را تداعی می کند: از لحاظ فرهنگی‌ و زبان شناسی.

۱۷. مطالعه ی زبانی خارجی دانش زبان خود شخص را ارتقا می دهد: مهارت های لغات انگلیسی افزایش می یابد.

۱۸. مطالعه ی زبان های خارجی احترام به افراد دیگر را آموزش می دهد و مشوق این کار است: فهم رابطه ی متقابل زبان و طبیعت انسان را پرورش می دهد.