۳ فعالیت یادگیری زبان در کمتر از ۵ دقیقه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ فعالیت یادگیری زبان در کمتر از ۵ دقیقه اشاره می کند تا دیگر بهانه اینکه وقت ندارم مانع یادگیری زبان برای شما نباشد.

3 فعالیت یادگیری زبان در کمتر از 5 دقیقه
3 فعالیت یادگیری زبان در کمتر از ۵ دقیقه

پس با هم ۳ فعالیت یادگیری زبان در کمتر از ۵ دقیقه توجه می کنیم

۱- در طول برنامه‌ی روزانه‌ی خود تمرین کنید

این کاری است که می‌توانید در ابتدای هر روز انجام دهید. در حین اینکه دوش می‌گیرید، لباس می‌پوشید یا صبحانه آماده می‌کنید، به زبانی که در حال یادگیری‌اش هستید در طول برنامه‌ی روزانه‌ی خود تمرین کنید. بلند بگویید که برنامه‌هایتان برای امروز چیست؟

همزمان که برای روز پیش روی خود آماده می‌شوید، کمی به تمرین اسپیکینگ بپردازید. بیش از پنج دقیقه طول نخواهید کشید- قول می‌دهم! و اگر هم بیشتر طول کشید- ایرادی ندارد!

۲- اخبار را بررسی کنید بر روی سه عبارت جدید تمرکز نمایید

به سایت خبری دلخواه خود در زبانی که مشغول یادگیری هستید، بروید و داستان اصلی را ملاحظه کنید. دو پاراگراف اول را بخوانید و سه عبارت جدید از آن را مایلید به خاطر بسپارید، انتخاب کنید. من دوست دارم عبارات جدیدم را در برنامه‌ی Evernote ضبط کنم.

هر عبارت و جمله‌ای را که در آن است را ضبط می‌کنم و (سپس) جمله‌ی خودم را مطرح می‌کنم که عبارتی را شامل است، مثل:

عبارت جدید: …

جمله از عبارت جدید که از داستان خبری جدید گرفته شده: …

جمله‌ی خود من که شامل این عبارت است: …

سپس روز بعد به سراغ یادداشت برمی‌گردم تا مطمئن شوم عبارات جدید به خاطر می‌مانند!

۳- آن‌چه را در اطرافتان می‌بینید ترجمه کنید

این فعالیت دیگر اسپیکینگ/ رایتینگ است که به شما کمک می‌کند تا زبانی را که یاد می‌گیرید، تمرین کنید. هرزمان که می‌بینید برای چند دقیقه کاری انجام نمی‌دهید، به اطراف نگاهی انداخته وتعدادی متن برای ترجمه پیدا کنید. ممکن است ورقه‌ای باشد که درون صندوق پستی‌تان انداخته شده یا یک مجله‌ای که شخصی بر روی صندلی کنار شما در مسافرت با اتوبوس به سمت منزل جا گذاشته است.

(اگر می‌توانید با صدای بلند) آن را ترجمه کنید یا بر روی کاغذ بنویسید. اگر در متن لغاتی هستند که بلد نیستید، در دیکشنری دنبالشان بگردید و آن‌ها را به دفترچه‌ی لغاتتان اضافه کنید.