۳ ضرب المثل زبان فرانسه و مبدا آنها

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ ضرب المثل زبان فرانسه و مبدا آنها و هم چنین معادل آنها در زبان فارسی و یا انگلیسی اشاره می کند. این ۳ ضرب المثل از کاربردی ترین اصطلاحات در زبان فرانسه به شما می آید. پس با ما همراه باشید.

3 ضرب المثل زبان فرانسه و مبدا آنها
3 ضرب المثل زبان فرانسه و مبدا آنها

۳ ضرب المثل زبان فرانسه و مبدا آنها

  • Apres la pluie le beau temps

چه روش شاعرانه ای برای گفتن این که روزهای بهتری در پیش هستند و ناامیدی به امید تبدیل می شود! ترجمه ی تحت الفظی جمله می شود، “بعد از باران، هوای خوب.” در انگلیسی می شود ” Every cloud has a silver lining” چون – هوا هم مانند زندگی خیلی تغییر پذیر است.

دو واقعیت درباره ی مبدا آن:

  • از ضرب المثل لاتین در قرن ۱۳، بعد از ازدواج خورشید، ویرجیل، شاعر رومی نوشت که اقبال هم مانند آب و هوا بی ثبات است – چون گاهی بدشانسی در نهایت شما را خوشحال تر قوی تر می سازد.
  • این گفتار بعداً در قرن ۱۷ ظاهر می شود موقعی که ژان دو لا فونتنِ شاعر می نویسد: ” Sur les ailes du Temps la tristesse s’envole; Le Temps ramène les plaisirs” یا زمان های ناراحت کننده جای خود را به زمان های لذت بخش می دهند.
  • Il n’y a pas de fumée sans feu

هیچ دودی بدون آتش نیست – شما نمی توانید آن را انکار کنید! آن عبارت به طور رایج تری این است، “جایی که دود باشد، آتش است،” این ضرب المثل نشان دهنده ی قانون واضح طبیعت است که آتش باعث دود می شود – حتی اگر شما نتوانید آتش را مشاهده کنید. پس موقعی که صورت دوست شما با گفتن اسم شخص مخصوصی از خجالت سرخ می شود، و سپس محجوبانه می پرسد، “تو چرا فکر می کنی من به او علاقه دارم؟”، شما احتمال دارد که این گفته را تکرار کنید.

  • Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger

غذا و نوشیدنی – محبوب فرهنگ فرانسوی – اغلب منبع گفته هایی هستند که نصیحت هایی را برای داشتن یک زندگی سالم ارائه می کنند. در این جا، شخص فرانسوی به طور بارزی می گوید، “ما باید برای زندگی کردن بخوریم و برای خوردن زندگی نکنیم،” به این معنا که زیاده روی نکنید.

این ضرب المثل به خیلی قبل تر برمی گردد:

  • اگر چه سقراط برای بار اول آن را در قرن ۵ قبل از میلاد مسیح در یونان گفت، این منطق از عبارت لاتین “Ede ut vivas, do ut vivas Edas,” می آید که به طور نزدیکی به گفتار فرانسوی ترجمه می شود.
  • با این حال، مولیر قرن ها بعد در سال ۱۶۶۸ آن را در کمدی خود The Miser (l’avare) معروف کرد.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.