۳ دلیل که چرا بزرگسالان بهتر زبان یاد می گیرند؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ دلیل که چرا بزرگسالان بهتر زبان یاد می گیرند؟ اشاره می کند. اگرچه افراد در سن پایین زبان را با تلفظ بهتری کسب می کنند اما سرعت یادگیری زبان در بزرگسالان بسیار بیشتراست.

اما ۳ دلیل که چرا بزرگسالان بهتر زبان یاد می گیرند؟

3 دلیل که چرا بزرگسالان بهتر زبان یاد می گیرند؟
3 دلیل که چرا بزرگسالان بهتر زبان یاد می گیرند؟

۱– بزرگسالان از قبل حداقل یک زبان را می دانند
بزرگسالان نمی دانند که ثروتی از دانش زبان مستقل دارا هستند و می توانند به آن رجوع کنند. بچه ها برای بار اول با جهان روبه رو می شوند – آن ها باید هزاران مفهوم جدید همراه با لغات جدید تجزیه و تحلیل کنند.
بچه ها زبان اول خود را در انزوا می آموزند، و این خیلی موثر نیست. خوش بختانه، این برای بزرگسالان صدق نمی کند! بزرگسالان با مفاهیم انتزاعی و لغات پیشرفته در زبان های بومی خود آشنا هستند. بزرگسالان تا اندازه ای تحصیلات دارند، و صدها هزار ساعت تجربه ی برقراری ارتباط با مردم و حل مسائل را دارا هستند. آن ها از قبل می دانند که چه طور مشغول شوند و مطالعه کنند، چگونه بهترین استراتژی یادگیری زبان را کشف کنند و چه طور به دنبال تمام منابعی که لازم دارند، باشند.

۲- بزرگسالان می توانند بخوانند

وقتی بزرگسالان مهارتهای یادگیری خود را ارزیابی می کنند این مهارت را کاملاً دست کم میگیرند. شاید فکر کنید: «البته که می توانم بخوانم، اما حفظ کردن همه ی آن جداول گرامری در مدرسه مطمئناً به هیچ دردم نخوردند.»

این چطور است- توجه کنید که چگونه بچه های نوپا به بارها تکرار نیاز دارند تا لغات جدید، عبارات و گرامر را حفظ کنند؟ ما در ذهن خود از این اشتباهات بچه های نوپا میگذریم. آنها بچه هستند و فقط مثل بچه ها حرف میزنند! با اینحال روش یادگیری بچه های نوپا از طریق تنها ورودی صوتی و زبان بدن خیلی ناکارآمد است.

۳- بزرگسالان توانایی این را دارند تا یاد گرفتن را بیاموزند

این احتمالاً مهمترین نکته ی اینجاست. فکرش را بکنید: بچه ها عموماً کنترلی بر روی زندگی ها و شیوه ی یادگیری شان ندارند؛ چه در مدرسه یا هرجای دیگر.

یادگیری بچه ها از طریق غوطه ور شدن در زبان هم زیاد به انتخاب آن ها ربط ندارد. آن ها به کشورهایی میروند که والدینشان انتخاب می کنند و به مدرسه هایی می روند که والدینشان آنها را میفرستند. البته که موفق می شوند اما میزان زیادی اضطراب غیر لازم و فشار وجود دارد که من مطمئنم شما نمی خواهید با آن روبرو شوید.