سه گام برای بهبود اسپیکینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به سه گام برای بهبود اسپیکینگ تافل اشاره می کند که می تواند برای داوطلبین تافل بسیار مفید باشد. پس با ما همراه باشید تا این نکات ارزشمند را بهتر بشناسید.

سه گام برای بهبود اسپیکینگ تافل
سه گام برای بهبود اسپیکینگ تافل

به سه گام برای بهبود اسپیکینگ تافل توجه نمایید:

  • حواستان به موضوع اصلیِ اشتباه باشد:

سوال اسپیکینگ تافل مانند یک مقاله ی مستقل ساختار بندی شده است. این یک موضوع اصلی به همراه مثال های کمکی و جزئیات دارد. مشکل این سوال از ابتدا این است که آن ها اغلب “موضوع اصلی اشتباهی” را در اختیار قرار می دهند. برای مثال، سخن رانی احتمال دارد با این شروع شود، “Today we are going to talk about evolutionary biology.”

شما فرض می کنید که این موضوع اصلی است، و آن را در یادداشت های خود می نویسید.

مشکل این است که درست بعد از این که به موضوع اصلی مخصوص تری برسند، “specifically, we’re going to discuss camouflage in marine mammals.”

سپس آن ها دو مثال کمکی یا طبقه بندی استتار را در اختیار قرار می دهند.

  • “از سرنخ های عددی” استفاده کنید تا بدانید چه موقع یک مثال کمکی معرفی می شود:

استراتژی اساسی شما برای ارائه ی جواب عالی به سوال ۶ اسپیکینگ، شناسایی عناصر اصلی سخن رانی (ایده ی اصلی/ مثال های کمکی/جزئیات) و نوشتن آن ها است تا به عنوان جواب های خود تکرار کنید.

چالش این است که بدانید چه موقع این عناصر اصلی معرفی می شوند و گمراه یا گیج نشوید و بعد آن ها را گم کنید. به این دلیل است که من به شاگردانم آموزش می دهم تا از “سرنخ های عددی” استفاده کنند.

“سرنخ” یک سیگنال یا علامت است که می گوید چیزی به وقوع خواهد پیوست. سرنخ های عددی در سخن رانی برای سوال ۶ اسپیکینگ سیگنالی را در اختیار ما قرار می دهند که یک مثال کمکی به زودی ارائه خواهد شد.

  • بدانید چه زمانی توقف کنید:

بعضی از شاگردان برای درآوردن جزئیات از سخن رانی استعداد خیلی خوبی دارند، اگر آن ها تلاش کنند تا تمام جزئیات را در جواب خود بیاورند، این گاهی می تواند مشکل ساز باشد.

مساله این است. فقط ۶۰ ثانیه به شما داده خواهد شد تا جواب ضبط شده ی خود را ارائه کنید. این به شما اجازه نمی دهد تا هر جزئیات تکی را بیان کنید، و اگر شما تلاش کنید تا این کار را انجام دهید به احتمال زیاد وقت کم می آورید.

برای شرکت در کلاس های تافل با شماره های آموزشگاه زبان ایران اکسفورد تماس بگیرید.