۳ مرحله برای افزایش نمره سوال ۳ اسپیکینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ مرحله برای افزایش نمره سوال ۳ اسپیکینگ تافل اشاره می کند. این سوال در تافل اینترنتی از اهمیت زیادی برخوردار است. بهتر است این مطلب را حتما تا انتها دنبال کنید تا مثل حرفه ای ها سراغ تافل بروید.

3 مرحله برای افزایش نمره سوال 3 اسپیکینگ تافل
3 مرحله برای افزایش نمره سوال ۳ اسپیکینگ تافل

به ۳ مرحله برای افزایش نمره سوال ۳ اسپیکینگ تافل توجه کنید:

تمرین ۳ اسپیکینگ تافل اولین سوالی است که شما باید محتوا و انواع مختلف اطلاعات را “ترکیب کنید”. آمیختن یعنی “عمل ترکیب عناصر مختلف برای این که با هم کار کنند”، در اصل به این معنا است که شما باید انواع مختلف رسانه را با هم ترکیب کنید تا اطلاعات کسب کرده و آن را گزارش کنید.

در مورد سوال ۳ اسپیکینگ تافل، شما باید ریدینگ، لیسنینگ، و اسپیکینگ را ترکیب کنید تا جوابی یکپارچه ارائه کنید و بهترین نمره را بگیرید. در این جا سه تا از با اهمیت ترین مسائل آورده شده است تا برای تمرین ۳ اسپیکینگ تافل به یاد داشته باشید

۱- ریدینگ را فراموش کنید

خواندن کوتاه به اندازه ی مکالمه ی صوتی اهمیت ندارد. هدف خواندن واقعاً فقط این است که موضوع مکالمه را معرفی کنید. آیا به این معنا است که شما باید از آن بگذرید؟ نه. هر کمک اضافه ای که فهم بهتری از مکالمه را برایتان فراهم کند چیز خوبی است. اما به یاد داشته باشید، سوال ۳ اسپیکینگ از شما نمی خواهد تا درباره ی ریدینگ صحبت کنید، و به این دلیل لازم نیست توجه زیادی به ریدینگ داشته باشید.

۲- توجه کنید که چه کسی در حال صحبت است

تقریبا ۱۰۰% از مواقع، این قالب از سوال دو نفر را شامل می شود، یک مرد و یک خانم، که درباره ی بعضی از تغییرات محیط یک دانشگاه گفتگو می کنند. قبل از شنیدن مکالمه، دانستن این که در جواب خود باید روی چه کسی تمرکز کرده و درباره اش صحبت کنید کمک کننده خواهد بود، اما آن ها به شما نمی گویند. ما چه طور این مشکل را حل کنیم؟ خب، به طور بارز امتحان به شما می گوید تا درباره ی شخصی صحبت کنید که بیش ترین صحبت را به عهده داشته است.

۳- یادداشت بردارید

یادداشت برداری، کلید کل امتحان تافل است چون قادر بودن به سازمان دهی اطلاعات هم در درک و هم انتقال جواب هایتان به شما کمک خواهد کرد. این شامل تمام قسمت های تافل است، نه فقط اسپیکینگ. این به خصوص در قسمت اسپیکینگ تافل اهمیت دارد که شما سوالاتی با منابع مختلف اطلاعات دارید.

برای شرکت در کلاس های آموزش تافل با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.