سه تکنینک در آزمون تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به سه تکنینک در آزمون تافل می پردازد که بسیار هنگام برگزاری آزمون برایتان مفید خواهند بود. پس به این استراتژی ها توجه کنید و آنها را به کارببرید.

سه تکنینک در آزمون تافل
سه تکنینک در آزمون تافل

این سه تکنینک در آزمون تافل را با هم می بینیم:

۱: تمام گزینه های جواب ها را بخوانید
در سوالات چهار گزینه ایِ ریدینگ و رایتینگ برای خواندن تمام جواب ها وقت بگذارید. خیلی از مواقع شرکت کنندگان در امتحان فقط به طور سطحی از روی جواب ها می گذرند یا از روی اشتباه اولین جوابی را که به نظر درست می آید، انتخاب می کنند. هر دوی این عادات اغلب باعث جوابی اشتباه می شود.
تافل امتحانی گول زننده است – خیلی از جواب ها بدون این که در واقع درست باشند، به نظر صحیح می آیند – پس همیشه قبل از این که تصمیمی بگیرید تمام جواب ها را با دقت بخوانید.

۲: از فرایند حذف استفاده کنید
اگر شما به سوال ریدینگ یا لیسنینگی بر می خورید که متوجه نمی شوید، قبل از تلاش برای استفاده از فرایند حذف، چیزی را حدس نزنید.
در این جا چگونگی کارکرد فرایند آورده شده است: به جای این که دنبال جواب درست بگردید، به دنبال جواب های اشتباه بگردید. هر چه بیش تر بتوانید گزینه های اشتباه را حذف کنید، برای انتخاب جواب درست شانس بیش تری خواهید داشت.
پیدا کردن جواب های اشتباه می تواند سخت باشد اما معمولاً:
•  مخالف متن یا کلیپ صوتی را بیان می کنند
•  به چیزی که در متن یا کلیپ صوتی مورد بحث قرار نگرفته است، رجوع می کنند
•  چیزی نامربوط به متن یا کلیپ صوتی را بیان می کنند

۳: اغلب و به طور موثر یادداشت بردارید
در روز امتحان یک کاغذ یادداشت در اختیار شما قرار خواهد گرفت و شما می توانید از آن برای یادداشت برداری در طی امتحان تافل استفاده کنید. در حالی که لازم نیست شما در برای ریدینگ یادداشت بردارید، به طور مسلم می خواهید تا برای لیسنینگ، اسپیکینگ، و رایتینگ یادداشت بردارید.
در این جا نکات برتر مربوط به یادداشت برداری آورده شده است:

•  لیسنینگ: همیشه همان طور که به کلیپ های صوتی گوش می کنید بنویسید، و حواستان به ایده های اصلی، مفاهیم و لغات اصلی و این که چه کسی چه چیزی را می گوید باشد. هر راه حل یا تصمیماتی که گرفته می شود را هم یادداشت کنید.
•  اسپیکینگ: در تمرین های ادغامی، همان طور که شما متون را می خوانید و به کلیپ های صوتی گوش می کنید، یادداشت بردارید. برای هر تمرین اسپیکینگ، دو یا سه نکته ی اصلی را که در جوابتان مورد بحث قرار می دهید به طور خلاصه طرح ریزی کنید و بیاورید.