سه نکته در یادگیری جنسیت اسم در زبان های مختلف

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد به سه نکته در یادگیری جنسیت اسم در زبان های مختلف اشاره کند که در بسیاری از زبان ها که دارای اسم ها با جنسیت هستند می تواند مفید باشد.

سه نکته در یادگیری جنسیت اسم در زبان های مختلف
سه نکته در یادگیری جنسیت اسم در زبان های مختلف

پس به سه نکته در یادگیری جنسیت اسم در زبان های مختلف توجه کنید

حفظ کردن اسامی جنسیتی موضوعی است که بسیاری از زبان آموزان با آن درگیر هستند. به یاد داشتن جنسیت ها وقتی آن ها با جنسیت های زبان خودتان مطابقت نداشته باشند، حتی سخت تر هم می شود. (اگر زبان شما از آن دسته زبان هایی است که جنسیت دارد).

برای مثال، در زبان فرانسوی لغت ‘پنجره’ (fenêtre) مونث و در زبان آلمانی خنثی است (Fenster). یا لغت ‘دیوار’- در زبان فرانسوی ‘mur’ مذکر و در زبان لهستانی ‘ściana’ مونث است.

۱. اسامی را با صفات حفظ کنید

این تکنیک شامل حفظ کردن هر اسم جدید است که شما همراه با صفتی یاد می گیرید که به شیوه ای آن اسم را توصیف می کند.

برای استفاده از این تکنیک، شما باید از صفاتی استفاده کنید که با جنسیت عوض می شوند. پس، برای مثال، اگر شما در حال یادگیری زبان فرانسه هستید، ‘court/courte’ یکی از این صفات است- حرف ‘e’ در آخر لغت نشان دهنده ی جنس مونث است. از طرف دیگر، صفت ‘rouge’ به کار نمی آید چون طبق جنسیت عوض نمی شود (یعنی می شود

une vache rouge و un vélo rouge).

وقتی اسامی را به یاد می سپارید، صفتی را که با آن می آید، حفظ کرده و سعی کنید آن را مجسم کنید. حتی بهتر از آن- بِکشید یا از عکس استفاده کنید و آن ها را در دفتر یادداشت لغات خود ذخیره کنید.

برای مثال:

‘Une petite vache’

۲. اسامی را با افعال مجهول حفظ کنید

این تکنیک خیلی شبیه بالایی است با این تفاوت که این شامل حفظ کردن اسم هایی است که شما با قسمت سوم افعال/ مجهول یاد می گیرید و این ها نشانه های جنسیتی واضحی دارند. برای مثال، در زبان ایتالیایی، فعل ‘scritto/scritta’ به دلیل نشانه ی جنسیت ‘o/a’ درست است .

برای مثال:

‘La scuola è chiusa’

دوباره، سعی کنید وقتی عبارت را حفظ می کنید موقعیت را مجسم کرده و در دفتر لغات خود از عکس/کشیدن استفاده کنید.

۳. یک داستان همراه با اسم خلق کنید

سومین روش شامل ساختن یک داستان است که مرد/پسر یا خانم/دختری را در خود دارد. مرد/پسر جنس مذکر و خانم/دختر جنس مونث را نشان می دهد.

برای مثال:

‘Ma soeur a acheté une petite bouteille qui est maintenant ouverte.’

صحنه را مجسم کنید- خواهری که بطری کوچک آب پرتقال را به آشپزخانه می برد و در آن را باز می کند. مجسم کردن آن به این روش در به یاد داشتن لغات جدید کمک می کند!