۴ روش برای تسلط بر واژگان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۴ روش برای تسلط بر واژگان انگلیسی اشاره می کند که در آموزش زبان انگلیسی بسیار مهم است. اگر دایره لغات خوبی داشته باشید مسلما می توانید بهترین نتیجه را بگیرید. پس با ما همراه باشید.

4 روش برای تسلط بر واژگان انگلیسی
4 روش برای تسلط بر واژگان انگلیسی

به ۴ روش برای تسلط بر واژگان انگلیسی توجه کنید:

بهترین روش برای یادگیری واژگان انگلیسی, عنوان بندی همراه با توضیحات معنا,مثال هایی از کاربرد و تمرینات بعد آن می باشد. ممکن است واژگان انگلیسی را از تمریناتی در درک شنیداری ,اسپیکینگ, ریدینگ و رایتینگ فرا بگیریم.

۱- یادگیرندگان زبان انگلیسی باید لیستی از معنای کلمات دشوار و عبارات(اصطلاحات) در هر عنوان به همراه جملات کاربردی داشته باشند. آنها باید جملات کاربردی واژگان آماده را اگر نیاز بود, چندین بار بخوانند. Longman Language Activator Dictionary  (فرهنگ لغت منحصربفرد انگلیسی تولید ایده) این مسئله را تماماً پوشش می دهد. ضروری است که یادگیرندگان نیز جملات خود را با آن واژگان بسازند, با در نظر گرفتن موقعیت های زندگی واقعی.

۲- دانش آموزان زبان انگلیسی می توانند در هر موضوع واژگان زیادی یاد بگیرند. فرهنگ لغت های موضوعی انگلیسی خوب, توضیحات واضحی از  کاربرد کلمه ارائه می کنند. و همچنین تعدادی جمله ی کاربردی برای هر معنی کلمه که بطور خاص اهمیت دارد. ضروری است که دانش آموزان زبان انگلیسی جملات خود را با واژگان دشوار بسازند. در رابطه با موقعیت های زندگی واقعی باید فکر کنند که در کجا و چه مواقعی می توان آن لغت را استفاده کرد.

۳- از کتابهای درسی قسمت تمرین واژگان, تمرینات آماده را انجام دهید. تمرینات واژگان می تواند شامل دیالوگ ها, داستان‌ها (قصه تعریف کردن)، متن های موضوعی، سوال و جواب در موقعیت های مختلف، بحث ها، نکات صحبت کردن و بیان عقاید ونگرش در رابطه با موضوعات و مسائل زندگی واقعی باشد.

۴- یادگیرندگان همچنین می توانند با خواندن متن های موضوعی (مطالب درسی) بر واژگان جدید انگلیسی تسلط یابند, اول از همه بر موضوعات روزانه با محتوای مهم, برای مثال, نکات و توصیه های کاربردی برای آسان تر و بهتر کردن زندگی روزمره (راه حل های کاربردی برای مسائل روزانه),  کتابهای کمکی از این قبیل, برای برطرف کردن موضوعات روزانه در کتابفروشی ها موجودند. یادگیرندگان باید واژگان ناشناس را در تمام جملات بنویسند. بسیار مهم است که گفتن محتوای متونی را که خوانده اند, تمرین کنند. به قول مردم؛ می کار نیکو کردن از پر کردن است.