۴ قانون که نمی گذارد شما زبان انگلیسی یاد بگیرید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همواره به انگیزه داشتن برای یادگیری زبان تاکید داشته است. اما به ۴ قانون که نمی گذارد شما زبان انگلیسی یاد بگیرید . پس این قوانین را بخوانید و سعیکنید تا می توانید از آنها دوری کنید.

4 قانون که نمی گذارد شما زبان انگلیسی یاد بگیرید
4 قانون که نمی گذارد شما زبان انگلیسی یاد بگیرید

به ۴ قانون که نمی گذارد شما زبان انگلیسی یاد بگیرید توجه کنید:

شما احتمالاً پست های وبلاگ ها را با عنوان هایی مانند “ده نکته برای نوشتن ایمیل” یا “بهترین سایت ها برای تمرین لغات” مشاهده کرده اید. این دفعه من تصمیم گرفتم تا درباره ی یادگیری انگلیسی از دیدگاه متفاوتی بنویسم.

اگر می خواهید مطمئن شوید که انگلیسی را یاد نگیرید، ما قصد داریم پنج قانون خوب را برای استفاده در اختیار شما قرار بدهیم. (البته، ما امیدوار هستیم که هنگام خواندن قوانین را تغییر دهید، و سپس مقداری فکر کنید که چه طور می توانید به یادگیری خود کمک کنید.)

قانون #۱

به هر صدایی که در سر شما چیزهایی مانند این ها را می گوید با دقت گوش کنید:

  • من در یادگیری زبان ها خوب نیستم.
  • انگلیسی هرگز مورد علاقه ی من نبوده است.
  • من هرگزآن را یاد نخواهم گرفت، مهم نیست که چه قدر هم به آن گوش کنم.

مطمئن شوید که این ایده ها را اغلب تکرار کنید، آن ها برای برنامه ریزی مغز شما روشی عالی هستند. مجسم کنید که دری در مغز شما باید برای ورود اطلاعات جدید باز شود. این جملات برای بستن آن در عالی هستند!

قانون #۲

موقعی که شما برای سرگرمی فیلم تماشا می کنید یا کتاب می خوانید، چیزها را فقط در زبان اول خود انتخاب کنید. برای مثال، فیلم های مورد علاقه ی خود را با صدای انگلیسی تماشا نکنید. اگرشما می خواهید مقداری چیزهای راحت بخوانید، مانند داستان های جنایی یا رمان های عاشقانه، از کتاب های انگلیسی دور بمانید.

قانون #۳

اگر شما درس هایی را با یک معلم دارید، بگذارید تا معلم درباره ی چگونگی یادگیری شما به بهترین شکل تصمیم بگیرد. از تمام این ها گذشته، به همین دلیل است که شما درس ها را با یک معلم برمی دارید، درست است؟ به روزهایی که یک بچه مدرسه ای بودید، فکر کنید. من می دانم موقعی که بچه بودم، اغلب نمی توانستم بفهمم که چرا باید چیزهای مخصوصی را به روش مخصوصی بیاموزم.

قانون #۴

فقط موقعی که درس را به انگلیسی دارید صحبت به انگلیسی را تمرین کنید. برای مثال، اگر شما در یک مهمانی هستید که بعضی از مردم به انگلیسی صحبت می کنند، به طرف دیگر اتاق بروید و مکالمه ای را به زبان بومی خود برقرار کنید.