۴ راه برای تمرین بخش اسپیکینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۴ راه برای تمرین بخش اسپیکینگ تافل می پرازد و آنها را مورد پردازش قرار می ده. حتما آنها را به کار ببدنید تانمرهخود را گارانتی کنید.

4 راه برای تمرین بخش اسپیکینگ تافل
4 راه برای تمرین بخش اسپیکینگ تافل

اما به ۴ راه برای تمرین بخش اسپیکینگ تافل توجه کنید:

۱- با خودتان

این ساختاریافته ترین راه برای تمرین کردن برای بخش اسپیکینگ است. شما می توانید موضوعاتی را انتخاب کنید که مطابق الگوی آزمون تافل و استانداردهایش باشد. شما می توانید بر روی نقاط ضعفی تمرکز کنید که نیاز به بیشترین کار دارد. برای مثال اگر در پاسخ دادن در محدوده ی زمانی معین مشکل دارید، پس می توانید زمانی اضافی را به توانبخشی خود صرف کنید تا پاسخی را ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه بسازید، یا با وجود مضطرب بودن به اندازه کافی آهسته صحبت کنید.

همچنین میتوانید در محلی مطالعه کنید که احساس راحت تری برای صحبت کردن و تکرار مطالب دارید، برای مثال می توانید در خانه یا در خلوت یک اتاق مطالعه ی کتابخانه ای تمرین کنید.

می توانید طبق سرعت خود پیش بروید، به ناشیانه بودن صدای ضبط شده ی خود بخندید و تلاش به دوباره صحبت کردن در هر تسکی کنید که می خواهید.

۲- با یک معلم خصوصی یا آموزگار

احتمالاً همین حالا هم می دانید که معلمین خصوصی هستند که به دانش آموزان انگلیسی می آموزند. اما آیا می دانستید که معلمین خصوصی زیادی وجود دارند که متخصص آموزش انگلیسی برای آزمون تافل هستند؟ آنها همه چیز را راجع به آزمون و چگونگی بهتر کردن نمره ی شما می دانند.

شما با یک معلم خصوصی می توانی آزمون بدهید و آنها را مرور کنید، واژگان را جستجو کنید، راجع به موضوعات گرامری بحث کنید و بر روی نقاط ضعفی که ممکن است داشته باشید کار کنید. همه اش راجع به شما و نیازهایتان است!

۳- در یک گروه مطالعاتی

این تجربه ای اجتماعی تر است که چندین مزیت منحصر بفرد دارد.

اگر بتوانید با چند داوطلب تافل دیگر دور هم جمع شوید، قادر خواهید بود تا برای بخش اسپیکینگ به روشی طبیعی تر تمرین کنید. اسپیکینگ تافل یک تسک به صورت تک سخنگو است، که در آن با خودتان به تنهایی صحبت خواهید کرد.

با اینحال می توانید جلسات خود را با یک رفیق مطالعاتی ترتیب دهید و دیالوگهایی بگویید که به هر دو گوینده کمک می کند به طور همزمان تمرین کنند. همچنین خواهید توانست که از دوستان خود درباره ی تلفظ خود و درباره ی چیزهایی که شفاف یا غیرشفاف بوده است، بازخورد بگیرید. می توانید در صورت نیاز بر سر زمان گرفتن و ضبط پاسخ هایتان موافقت کنید. می توانید به یکدیگر بر سر جوابهای ضبط شده بازخورد بدهید و پیشنهاداتی برای بهبود ارائه کنید. از همه چیز گذشته، این یک گروه مطالعاتی است!

سختی های درس خواندن در گروه عمدتاً واضح است. گروه شاید تمرین کردن با یک میکروفون را سخت کنید (چون خودتان هم می توانید آن را انجام دهید، نیازی به یک گروه برای انجامش نخواهید داشت)، و اگر با دیگران درس بخوانید شاید مجبور باشید میکروفون را به اشتراک بگذارید.

یک مشکل دیگر در واقع پیدا کردن افراد برای درس خواندن است. شما می توانید به رایگان گروهی از افراد با طرز فکر مشابه تشکیل دهید، مثلاً، دوستانی که شاید آنها هم در حال شرکت برای تافل باشند یا دانش آموزانی در مدرسه ی خودتان باشند.

۴- در شرایطی اجتماعی

هدف تافل اینست که ثابت کند شما می توانید در انگلیسی به طور واضح ایجاد ارتباط کنید. با اینحال آزمونی است خیلی ویژه که نمی تواند توانایی شما را با صحت ۱۰۰ درصد اندازه بگیرد. انگلیسی صحبت کردن به انگلیسی در اجتماع مهارتی بسیار مهم است که مدتها بعد از موفقیت در تافل هم به شما سودرسانی می کند. بنابراین تمرین انگلیسی در شرایط اجتماعی آرام با گویشوران بومی، مکملی عالی برای جلسات مطالعاتی شماست.

این فرصتها حقیقتاً بدون محدودیت هستند، مخصوصاً اگر در شهری بزرگ زندگی کنید. می توانید به گردهمایی عادی افرادی بروید که دوست دارند زبانهای خارجی را تمرین کنند. انگلیسی حتماً در بالای فهرست آنها خواهد بود.

می توانید به یک جلسه ی مخصوص انگلیسی بروید (سایت Meetup محلی خود را برای مشاهده ی فهرست ها بررسی کنید). همچنین می توانید با مردم رابطه ی اجتماعی داشته باشید و با اجتماع مسافرتی در شهر خود ارتباط برقرار کنید: وقایعی که توسط مسافرین سازماندهی می شوند از جمله ی دوستانه ترین ها برای آدمهای جدید هستند (سایت Couchsurfing و رخدادهای آنها را ببینید). این وبسایتی خوب است.