۵ تفاوت بین نوشتن حروف بزرگ در زبان ایتالیایی و انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های زبان ایتالیایی در ایران در این بخش به ۵ تفاوت بین نوشتن حروف بزرگ در زبان ایتالیایی و انگلیسی اشاره می کند. اگر زبان انگلیسی می دانید ممکن است فکر کنید که حروف بزرگ در هر دو زبان در موارد یکسانی استفاده می شوند که اصلا اینطور نیست. پس با ما همراه باشید.

5 تفاوت بین نوشتن حروف بزرگ در زبان ایتالیایی و انگلیسی
5 تفاوت بین نوشتن حروف بزرگ در زبان ایتالیایی و انگلیسی

به ۵ تفاوت بین نوشتن حروف بزرگ در زبان ایتالیایی و انگلیسی توجه کنید:

چه طور نوشتنِ حروف بزرگ در زبان ایتالیایی و زبان انگلیسی متفاوت است

در حالی که وقتی صحبت از حیطه هایی مانند نقطه گذاری یا سبک نوشتاری به میان می آید تفاوت های خیلی زیادی بین زبان ایتالیایی و انگلیسی وجود ندارد، تعدادی تفاوت وجود دارد که شما باید در حیطه ی نوشتنِ حروف بزرگ بدانید. خیلی از لغاتی که در زبان انگلیسی با حرف بزرگ نوشته می شوند در زبان ایتالیایی با حرف بزرگ نوشته نمی شوند، و در حالی که دانستن این، توانایی مکالمه ی گفتاریِ شما را افزایش نمی دهد، باعث می شود تا ارتباط نوشتاری تان، مانند ایمیل ها و پیغام ها، طبیعی تر باشند.

تفاوت های نوشتنِ حروف بزرگ بین زبان های ایتالیایی و انگلیسی

نوشتنِ حروف بزرگ در زبان های ایتالیایی و انگلیسی در این حیطه ها از هم متفاوت است:

 • روزهای هفته
 • ماه های سال
 • صفات مرکب از اسم خاص
 • عناوین کتاب ها، فیلم ها، نمایش نامه ها و غیره
 • عناوین شخصی مانند ، Mrs.، و Miss.

روزهای هفته

در این جا تعدادی مثال مرتبط با روزهای هفته آورده شده است.

 • Arriva domenica. – او یک شنبه می رسد.
 • Ci vediamo lunedì! – دوشنبه همدیگر را می بینیم!/دوشنبه می بینمت!
 • Sei libero giovedì? – شما پنج شنبه وقتت آزاد است؟

ماه های سال

 • Il mio compleanno è il diciotto aprile. – تولد من ۱۸ آوریل است.
 • Vado in Italia a gennaio. Sicuramente si gelerà! – من ژانویه به ایتالیا می روم. هوا واقعاً سرد خواهد بود!
 • A marzo, ho appena finito un corso intensivo di italiano. – من تازه یک دوره ی فشرده ی ایتالیایی را در ماه مارس به اتمام رساندم.

نکته: به چگونگیِ قرارگیریِ حرف اضافه ی “a” قبل از ماه توجه کنید.

صفات مرکب از اسم خاص

صفات مرکب از اسم خاص، حالت توصیفیِ اسم هستند. برای مثال، she’s from Canada (اسم خاص)، which makes her Canadian (صفت مرکب از اسم خاص).

 • Lei è russa. – او روسی است.
 • Penso che siano canadesi. – من فکر می کنم آن ها کانادایی هستند.
 • Riesco a capire dal suo accento che lui è italiano. – من از لهجه اش می توانم بگویم که او ایتالیایی است.

عناوین کتاب ها، فیلم ها، نمایش نامه ها و غیره

اگر شما درباره ی یک کتاب یا فیلم جدیدی می نویسید که به تازگی خوانده اید، ابتدای هر حرف در عنوان را بزرگ نمی نویسید (به جز حروف تعریف و حروف ربط).

 • Hai letto “L’amica geniale” di Elena Ferrante? Ti è piaciuto? – شما کتاب دوست نابغه ی من نوشته ی النا فرانته را خواندید؟ آن را دوست داشتید؟

عناوین شخصی مانند Mr.، Mrs.، و Miss.

 • Il signor Neri è italiano. – آقای نِری ایتالیایی است.
 • Il mio nuovo capo si chiama signora Mazzocca. – اسم رئیس جدید من خانم مازوچا است.

نکته: شما می توانید از هر دو حالت برای عناوین شخصی استفاده کنید. در یک بافت رسمی مانند ایمیل یا نامه شما می خواهید تا همه ی عناوین را با حرف بزرگ بنویسید، مانند Prof. Arch. Dott. or Avv.