۵ روش آسان برای یادگیری زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۵ روش آسان برای یادگیری زبان اسپانیایی اشاره می کند تا کسانی که دوست دارند زبان اسپانیایی را یاد بگیرند بتوانند به راحتی این کار را انجام دهند. پس با ما همراه باشید.

5 روش آسان برای یادگیری زبان اسپانیایی
5 روش آسان برای یادگیری زبان اسپانیایی

به ۵ روش آسان برای یادگیری زبان اسپانیایی توجه کنید:

تقریباً ۱۰% از جمعیت جهان اسپانیایی صحبت می کنند – این واقعیت احتمالاً به خودیِ خود برای ایجاد انگیزه در یادگیریِ زبان کافی است. اگر شما می خواهید تا به اسپانیایی صحبت کنید، به آرامی با یادگیری عبارات رایج شروع کنید. به محض این که شما کمی بیش تر در زبان راحت شدید، می توانید با غوطه وری خود در زبان خیلی بیش تر بیاموزید، یا با شرکت در در کلاس ها یا برداشتن دروس مهارت هایی را کسب کنید که باعث سلیس شدن شما شوند.

۱- خود را معرفی کنید.

یکی از راحت ترین مسائلِ یادگیری این است که چه طور با بقیه سلام و احوالپرسی کنید، و این می تواند مقدمه ی خوبی در زبان باشد، به علاوه ابزاری ضروری را در اختیارتان قرار می دهد که درها را برای برقراری ارتباط با بقیه به اسپانیایی به روی شما می گشاید.

 • Hola(OH-la) در اسپانیایی به معنای “سلام” است. حتی اگر شما خیلی کم اسپانیایی بلد باشید، احتمال دارد که این لغت را از قبل بدانید و متوجه باشید. سلام و احوالپرسی های اولیه ی دیگری هم در اسپانیایی وجود دارند، مانند buenos días (booEHN-os DEE-as)، که به معنای “صبح بخیر” است، یا buenos noches (booEHN-os NO-chehs)، که یعنی عصر بخیر.
 • بعد از سلام، احتمال دارد که شما “¿Cómo estás?” (KOH-moh ess-TAHS) را یاد بگیرید، که یعنی “حالتان چه طور است؟” احتمال دارد که با گفتن estoy bien(ESS-toy bee-EHN ، به آن جواب داده شود که یعنی “حال من خوب است.”

۲- لغات اسپانیایی قرض گرفته شده در انگلیسی را پیدا کنید.

اگر چه احتمال دارد شما آن ها را دقیقاً همان طور که یک شخص اسپانیایی زبان بیان می کند، نگویید، اما اگر در انگلیسی سلیس باشید تعدادی لغات اسپانیایی وجود دارد که شما احتمالاً از قبل می دانید.

 • درست کردن یک لیست از لغات اسپانیایی که شما از قبل بدانید، می تواند روش خوبی برای ساختن دایره ی لغاتتان باشد، چون اساسی را برای درست کردن در اختیار شما قرار می دهد.
 • برای مثال، احتمالاً تعدادی از غذاهای اسپانیایی وجود دارد که شما از قبل می دانید، مانند taco و burrito.
 • همچنین تعدادی لغت وجود دارد که در اسپانیایی و انگلیسی مشابه هستند (اگر چه احتمال دارد که آن ها به طور متفاوتی هجی یا تلفظ شوند)، مانند animal و chocolate.

۳- اسامی جنسیت را متوجه شوید.

یکی از مسائلی که اسپانیایی را خیلی از انگلیسی متفاوت می سازد این واقعیت است که تمام اشیا جنسیت دارند. در مجموع، اگر یک اسم به oit منتهی شود، مذکر است، در حالی که اگر به a منتهی شود، مونث است (اگر چه تعدادی استثنا وجود دارد).

 • در اسپانیایی، برخلاف انگلیسی، ضمیر “it” وجود ندارد. تمام اسامی جنسیت دارند، و با استفاده از ضمایرِ یکسان حتی به اشیا بی جان هم مشابه افراد رجوع می شود.
 • به یاد داشته باشید جنسیتی که شما استفاده می کنید با جنسیت لغت مطابقت دارد، نه با جنسیت شیء. وقتی شما در حال صحبت درباره ی موضوعِ حیوانات هستید این می تواند یک مساله باشد. برای مثال، اگر شما در حال صحبت درباره ی یک سگ هستید حتی اگر این سگ مونث باشد ، می گویید “el perro” (ehl PEH-rroh)، که مذکر است.

۴- ضمایر اسپانیایی را حفظ کنید.

درست مانند انگلیسی، افعال بر مبنای ضمیری که لازم دارید استفاده کنید، صرف می شوند. با این حال، در اسپانیایی، اکیداً لازم نیست تا ضمیر را بگویید یا حتی آن را در جمله شامل کنید. خواننده یا شنونده ی شما با صرف فعل متوجه می شود که از کدام ضمیر استفاده کردید.

 • برای مثال، اگر شما می خواهید بگویید که چیزی را لازم دارید، می توانید بگویید “yo quiero” (YO kee-EHR-OH، که یعنی “من می خواهم”، اما همچنین می توانید بگویید “quiero” و ضمیر فهمیده می شود.
 • ضمایر اسپانیایی شامل yo هستند که به معنای “من” است، nosotros به معنای “ما”، élmeaning به معنای” او (مذکر)”، ellameaning به معنای “او (مونث)”، و ellos و ellas به معنای آن ها است. اگر شما به یک گروه رجوع می کنید که کاملاً مونث است از ellas استفاده کنید و از ellos برای گروهی استفاده کنید که یا کاملاً مذکر است، یا یک گروه ادغامی از جنسیت است.
 • اسپانیایی دو حالت مختلف از ضمیر “you” را داردیک حالت رسمی و یک حالت غیر رسمی. اگر با شخصی آشنا صحبت می کنید یا کسی که از لحاظ سن به شما نزدیک یا جوان تر از شما است از استفاده کنید.

 

۵- ساختار جمله ی اصلی را در اسپانیایی بفهمید.

در حالی که ساختار جمله ی اصلی در اسپانیایی کاملاً مشابه ساختار جمله ی انگلیسی است، تعدادی تفاوت هم وجود دارد. داشتن ذهنیت ساختاریِ درست به شما کمک خواهد کرد تا در فکر کردن و صحبت به اسپانیایی راحت تر شوید.

 • جملات اسپانیایی مانند انگلیسی با یک فاعل که به دنبالش یک فعل و مفعولِ آن فعل می آید، تشکیل شده اند. برای مثال، فرض کنید که شما می گویید “yo quiero un burrito”. این یعنی من (فاعل) می خواهم (فعل) یک burrito (مفعول).
 • با این حال، صفات در اسپانیایی برخلاف انگلیسی معمولاً بعد از چیزی قرار می گیرند که توصیف می کنند. برای مثال، اگر شما در حال صحبت درباره ی یک کتاب قرمز باشید، در انگلیسی اول صفت (قرمز) را قرار می دهید. در اسپانیایی، شما درباره ی libro rojo(LEE-bro ROH-ho) صحبت می کنید.
 • استثنائاتی درباره ی این قانون وجود دارد. برای مثال، صفات اشاره (مانند ese, este, and aque) به همراه صفات ملکی (شامل mi, tu, and su) قبل از چیزی می آیند که توصیف می کنند.

۶- لغات و عبارات موقعیتی را انتخاب کنید.

بسته به دلایل خود برای یادگیری اسپانیایی، احتمال دارد لغات مخصوصی وجود داشته باشند که همان طور که شروع به یادگیری چگونگی صحبت به اسپانیایی می کنید، برای شما مفیدترین باشند. شروع در حیطه ای آشنا به شما کمک خواهد کرد تا شالوده ای را که لازم دارید، بسازید.

 • به لغات یا عباراتی که شما اغلب در طول روز می گویید، فکر کنید. برای مثال، احتمال دارد که چند دفعه در روز بگویید “لطفاً” یا “مرسی”. اگر شما از قبل با por favor(pohr fah-VOR) و gracías(gra-SEE-ahs) آشنا نیستید، آن ها لغات ساده ی اسپانیایی برای یادگیری هستند (و همچنین گفتنشان مودبانه است).
 • اگر شخصی به شما بگوید gracías، می توانید با گفتن de nada(deh NA-da) جواب دهید، که یعنی “خواهش می کنم” (یا به طور تحت الفظی “چیزی نبود”).
 • شما همچنین می خواهید که به زودی لغات اسپانیایی را برای “بله” و “نه” بیاموزید، اگر آن ها را از قبل نمی دانید. آن ها (see) و no(no) هستند.

برای شرکت در کلاس آموزش زبان اسپانیایی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.