۵ لغت انگلیسی و داستان های پیدایش انها

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۵ لغت انگلیسی و داستان های پیدایش انها را برایتان شرح می هد . این داستان ها همیشه برای شنیدن بسیار جالب هستند.

۵ لغت انگلیسی و داستان های پیدایش انها
۵ لغت انگلیسی و داستان های پیدایش انها

همه ۵ لغت انگلیسی و داستان های پیدایش انها

همان‌طور  این مقاله نشان می‌دهد، زبان انگلیسی‌ در ۱۵۰۰ سال توسط عوامل بسیار زیادی شکل داده شده است. در نتیجه، ما فکر کردیم که پنج لغت زیاد استفاده شده‌ی انگلیسی را مشخص کنیم، و همین‌طور هم منشأ ‌آن‌ها را توضیح دهیم.

۱. صف بستن

از لاتینcoda  (صورت متفاوت cauda-tail)، لغت به فرانسه‌ی queue تبدیل شد- که در قرون وسطی ‌برای دم حیوان به کار برده می‌شد. انگلیسی میانه از آن به عنوان استعاره برای صف رقاصان استفاده کرد، که باعث استفاده‌ی آن برای توصیف صفی از مردم شد.

۲. به خطر انداختن

در سرزمین مقدس، ‌در طی جنگ‌های صلیبی در اروپای غربی، لغت عربی al zahr (یعنی تاس) با قماربازی که از تاس استفاده می شود، مربوط بود. به دلیل پر خطر بودن ذات این قمار که به متقلبان این موقعیت را داد که با سواستفاده از تاس ببرند، این لغت با خطر کردن مترادف شد.

۳. غیر عادی

متضاد عادی، که به معنی مناسب است، یکی از لغات معدود انگلیسی است که به جای استفاده از un برای برعکس کردن یک لغت از پیشوند لاتین ab (یعنی ‘دور از’) استفاده می‌کند. از فرانسوی anormal- گرفته شده از لاتین قرون وسطی anormalos

(an- ‘not’ و homalos, از homos, یعنی ‘same’). لاتین abnormis همچنین به معنی ‘سرپیچی از قانون است’.

۴. ماهی آزاد

از Anglo-Normans به زبان انگلیسی قرض‌گرفته شده است، از لغات لاتین salmõn-em و salmo. این لغات احتمالاً از لغت لاتین salīre مشتق شده‌اند، به معنی ‘جستن’ یا ‘پریدن’- همان‌طور که ماهی آزاد این کار را می‌کند…

۵. آشکار کردن

این لغت انگلیسی میانه از فرانسه‌ی قدیم révéler و لاتین revelare گرفته شده است، به معنی معلوم کردن یا نمودار کردن (re- دوباره، velare- پوشاندن). امروزه این لغت دو معنی دارد، ‌راز را برای بقیه فاش کردن‌(فعل)، یا یک طرف در یا پنجره، بین سطح قاب و دیوار (اسم).