۵ اصطلاح خارجی که انگلیسی آن‌ها را دزدیدند

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۵ اصطلاح خارجی که انگلیسی آن‌ها را دزدیدند اشاره می کنند که بسیار جالب است و می تواند برای آموزش زبان انگلیسی شما بسیار مناسب باشد.

5 اصطلاح خارجی که انگلیسی آن‌ها را دزدیدند
5 اصطلاح خارجی که انگلیسی آن‌ها را دزدیدند

لیستی از ۵ اصطلاح خارجی که انگلیسی آن‌ها را دزدیدند

فرانسوی

۱- À la mode

(“ah la mode” تلفظ می‌شود)

معنای تحت‌الفظی فرانسوی آن: برطبق مُد روز؛ در معنای شیک استفاده می‌شود.

  • در آمریکا به معنای دارای بستنی روی چیزی به کار می‌رود.
  • در مُدروز؛ طبق مُد روز (با اینحال، این کاربرد قدیمی است)

تعدادی داستان وجود دارد مبنی بر اینکه این اصطلاح چگونه در آمریکا با بستنی مرتبط شد، اما معلوم نیست که کدامیک درست هستند؛ بهرحال چنین رابطه‌ای در فرانسوی وجود ندارد!

۲- C’est la vie.

(“say lah vee” تلفظ می‌شود)

معنای تحت‌الفظی فرانسوی آن: «آن زندگی است.»

  • مانند: این چیزها اتفاق می‌افتد.

این عبارتی مصطلح است که مردم وقتی چیزی کمتر از ایده‌آل اتفاق می‌افتد، از آن استفاده می‌کنند. شیوه‌ای است برای اعتراف به اینکه چیزی به دلخواه شما پیش نرفت و در عین حال بیان می‌کنید که بیش از حد برایش غمگین نیستید؛ از این حرفها گذشته، برای زندگی طبیعی است که هم اوقات خوب و هم زمان‌های بد داشته باشد.

ایتالیایی

۳- Prima donna

(“PREE-ma DON-nah” تلفظ می‌شود)

معنای تحت‌الفظی ایتالیایی آن: «خانم اول»؛ برای توصیف خواننده‌ی زن اصلی در یک گروه آواز به کار می‌رفت.

  • کسی که دمدمی مزاج است و کار کردن با او سخت می‌باشد.
  • این عبارت ابتدا برای توصیف خوانندگان با استعداد استفاده می‌شد. چون اغلب خوانندگان بااستعداد می‌توانستند خواسته‌هایی سخت مطرح کنند بدون آنکه ترس اخراج شدن را داشته باشند. حالا این عبارت برای هرکسی که غروری زیاد دارد استفاده می‌شود. اصطلاح diva هم که ایتالیایی است ارتباط بسیار نزدیکی دارد و همچنین معنای ضمنی بدقلق بودن برای همکاری را حمل می‌کند.

۴- Lingua franca

(“LIN-gwa FRAN-ka” تلفظ می‌شود)

معنای تحت‌الفظی ایتالیایی آن: «زبان فرنگی»؛ این نام زبانی به خصوص بود، نسخه‌ی ساده شده‌ی ایتالیایی که در تجارت دریایی به کار می‌رود.

  • زبانی که به شیوه‌ای سیستمی برای برقراری ارتباط بین مردمی بکار می‌رود که یک زبان بومی را در اشتراک ندارند.

چینی

۵- Yin & yang

(“yin” and “yang” تلفظ می‌شود)

معنای تحت‌الفظی چینی آن: دو اصل متضاد که با هم در تعامل هستند تا بر سرنوشت تأثیر بگذارند.

  • برای تشریح دو چیز متفاوت به کار می‌رفت که یکدیگر را کامل می‌کردند و به نحوی در نتیجه‌ای مشخص همکاری داشتند.