۵ اشتباه که باید در طول آزمون آکادمیک PTE از آن‌ها اجتناب کرد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها مرکز آموزشی PTE در ایران به ۵ اشتباه که باید در طول آزمون آکادمیک PTE از آن‌ها اجتناب کرد اشاره می کند که می تواند برایتان مفید باشد.

5 اشتباه که باید در طول آزمون آکادمیک PTE از آن‌ها اجتناب کرد
5 اشتباه که باید در طول آزمون آکادمیک PTE از آن‌ها اجتناب کرد

به این ۵ اشتباه که باید در طول آزمون آکادمیک PTE از آن‌ها اجتناب کرد

۱- سرعت افزایش یافته‌ی شما برای اسپیکینگ در آزمون آکادمیک PTE:

دانش‌آموزان غالباً فکر می‌کنند که تند صحبت کردن مساوی روانی در صحبت کردن است. اما کاملاً اشتباه است. ممکن است که به خاطر فشار افزایش یافته، خیلی تند حرف می‌زنند. اما شما باید از خیلی تند حرف زدن اجتناب کنید تا نتایج بهتری در اسپیکینگ آزمون PTE کسب کنید. اول باید توانایی نفس کشیدنتان را در هنگام ضبط جوابتان بهبود ببخشید.

۲- شما از انواع پرکننده‌های زیادی استفاده می‌کنید

غالباً دانش‌آموزان وقتی دنبال لغاتی برای گفتن می‌گردند از کلماتی مثل um’ و aaa’ استفاده می‌کنندو این باعث از بین بردن حداکثر نمره‌ای می‌شود که ممتحن‌های آزمون آکادمیک PTE می‌توانند به آن‌ها بدهند. شما باید همیشه قالبی را آماده کنید که در آن، طی آزمون آکادمیک PTE می‌توانید صحبت کرده و از این مشکل اجتناب کنید.

۳- شما از حرف اضافه‌ی About’ خیلی زیاد استفاده می‌کنید

یکی از اشتباه‌های متداول که دانش‌آموزان مرتکی آن می‌شوند اینست که از کلمه‌ی About’ بعد از فعل‌ها زیاد استفاده می‌کنند. این یکی از اشتباهات بنیادین دستوری است که توسط دانش‌آموزان رخ می‌دهد و باعث می‌شود توسط ممتحین آزمون PTE جریمه شوند.

۴- استفاده‌ی اشتباه از زمان افعال

وقتی دانش‌آموزان باید چیزی را توصیف کنند به جای استفاده از حال ساده، غالباً از زمان حال استمراری استفاده می‌کنند. ممتحین آزمون PTE از چنین خطاهای گرامری چشم‌پوشی نمی‌کنند. باید اطمینان حاصل کنید که از هر دو زمان گذشته و آینده برای توصیف یک موقعیت استفاده می‌کنید به اینصورت که در گذشته چه اتفاقی افتاده است و در آینده چه چیز ممکن است رخ دهد.

۵- خیلی مکث می‌کنید و از تکرارهای زیاد استفاده می‌کنید

یک داوطلب برای کسب نمره‌ی خوب در آزمون آکادمیک PTE باید روانی گفتاری عالی داشته باشد. روانی گفتاری به شما کمک می‌کند بدونمکث و تعلل صحبت کنید. اگر شما تمایل به تکرار هر کلمه نداشته باشید و صحبت خود را کسل کننده نکنید، نمره‌های خوبی در آزمون برایتان به همراه خواهد داشت.