۵ مرحله‌ برای کسب اعتماد به‌نفس‌تان در صحبت به یک زبان جدید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۵ مرحله‌ برای کسب اعتماد به‌نفس‌تان در صحبت به یک زبان جدید می پردازد تا آموش زبان را با اعتماد به نفس دنبال کنید.

5 مرحله‌ برای کسب اعتماد به‌نفس‌تان در صحبت به یک زبان جدید
5 مرحله‌ برای کسب اعتماد به‌نفس‌تان در صحبت به یک زبان جدید

به تمام این ۵ مرحله‌ برای کسب اعتماد به‌نفس‌تان در صحبت به یک زبان جدید توجه نمایید

چگونه می‌توانید اعتماد به‌نفس‌تان در صحبت به یک زبان جدید را درست کنید؟

اولین کاری که باید انجام دهید اینست که اشتیاق خود را افزایش دهید تا درباره‌‌ی صحبت کردن احساس هیجان و مثبت داشته باشید. راه مورد علاقه‌ی من برای انجام این کار استفاده از تجسم کردن است.

اساساً ایده اینست که خود را در حال استفاده‌ی موفقیت‌آمیز از زبان مقصدتان برای داشتن مکالمه با گویشوران بومی تجسم کنید. هرچه بتوانید این تصویر را در ذهن خود واضح‌تر تجسم کنید بهتر است. دلیل مفید بودن این تکنیک اینست که به ساختن اعتماد به نفس برای انجام یک عملی که تصور کرده‌اید کمک می‌کند؛ شما از قبل در ذهنتان خود را مشغول انجام موفقیت‌آمیز آن دیده‌اید، پس الان صرفاً بحث تکرار آن فرآیندها در زندگی واقعی است.

چنانچه برای صحبت کردن به زبان مقصد خود احساس اعتماد به نفس ندارید، هر روز تلاش به تمرین زیر برای مدت پنج دقیقه کنید:

  • چشم‌هایتان را ببندید و خود را در حال استفاده از زبان مقصدتان با یک گویشور بومی تصور کنید.
  • بر روی دلایلی تمرکز کنید که از اول خواستید آن زبان را یاد بگیرید. از آن دلایل برای اتصال دوباره با انگیزه‌ی‌تان استفاده کنید.
  • حالا خود را در حال استفاده‌ی موفقیت‌آمیز از زبان با یک گویشور بومی ببینید.
  • خود را تصور کنید که از فردی که با او صحبت می‌کنید لبخند و پاسخ مثبت می‌گیرید.
  • وقتی خود را تصور می‌کنید به حالت اعتماد به نفس خود و اینکه چقدر راحت به زبان مقصد صحبت می‌کنید توجه کنید.

این تمرین شاید آن چیزی باشد که برای افزایش اعتماد به نفستان برای داشتن اولین مکالمه‌ی واقعی نیاز دارید. و هرچه مکالمات خوب بیشتر جمع کنید، اعتماد به نفستان به رشد کردن ادامه می‌دهد.

به نظر مابهترین رویکرد اینست که موضوع مشخصی را انتخاب کرده و بر روی یادگیری واژگان و عباراتی که نیاز به صحبت راجع بهشان دارید، تمرکز کنید. اگر این اولین مکالمه‌ی شماست پس احتمال محوریتش بر معرفی خودتان است.