۶ روش برای گفتن خداحافظ در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است اگر از زبان آموزان بپرسید Good Bye را برای خداحفظی بیان می کنند. اما می خواهیم ۶ روش برای گفتن خداحافظ در زبان انگلیسی را به شما معرفی کنیم تا کمی متفاوت باشید.

6 روش برای گفتن خداحافظ در زبان انگلیسی
6 روش برای گفتن خداحافظ در زبان انگلیسی

به ۶ روش برای گفتن خداحافظ در زبان انگلیسی توجه نمایید

۱- Have a good day

این عبارت نسبتاً رسمی است و با افرادی استفاده می‌شود که به شما خیلی نزدیک نیستند، مانند همکاران یا شاید دکتر دندانپزشک‌تان یا فردی در سوپرمارکت.

مثال:

Thank you very much for helping me. Have a good day.
You too. Have a good day.

۲- See you later

در اینجا مثالی داریم از اینکه کدامیک بین دوستان متداول است اما می‌توان آن را به هر کس دیگری با حالتی غیر مهم از «خداحافظی» بگوییم.

مثال:

Cool, I’ll see you later.

۳- Farewell

Farewell روشی برای ابراز این است که در حال رفتن هستید، با اینحال باید به خاطر سپرد که این کلمه نسبتاً رسمی است و تا حدی قدیمی است. قابل قبول است که آن را با افراد بزرگتر استفاده کنیم اما در میان ئوستان خیلی متداول نیست.

مثال:

You’re welcome son. Farewell and safe journey.

۴- Take care

استفاده از Take care در هنگام گفتن «خداحافظ» دلالت بر این دارد که شما هیچ برنامه‌ی حاضری برای دیدن فرد برای حداقل چند روز ندارید. همچنین مهم است که بگوییم این را کم و بیش می‌توان با هر کسی استفاده کرد.

مثال:

Okay Son, Have a good time and take care

۵- Catch you later

اولین مثال عامیانه‌ی ما در این مقاله در میان تمام دنیای انگلیسی‌زبان بسیار متداول است. در میان دوستان و عزیزانی که نزدیک هستند خیلی معمول است. این نوعی از خداحافظی نیست که با رییس‌تان یا در یک مصاحبه به کار برود.

مثال:

Cool, catch you later.

۶- Peace out

به خاطر رشد موسیقی هیپ‌هاپ در آمریکا طی ۲۵ سال گذشته یا بیشتر، گفتن peace قطعاً کششی حتی فراتر از سواحل آمریکا کسب کرده است. اما همه باید به خاطر بسپاریم که این راه خیلی غیر رسمی برای گفتن «خداحافظ» در آمریکا مصطلح است اما فرای آن کشور لزوماً این‌طور نیست.

مثال:

Cool peace out buddy.