۷ کلمه‌ی انگلیسی که مورد استفاده‌ی اشتباه قرار می‌گیرند

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می خواهد به شما ۷ کلمه‌ی انگلیسی که مورد استفاده‌ی اشتباه قرار می‌گیرند را معرفی کند. مواظب باشید آنها را به جای یکدیگر به کار نبندید.

7 کلمه‌ی انگلیسی که مورد استفاده‌ی اشتباه قرار می‌گیرند
7 کلمه‌ی انگلیسی که مورد استفاده‌ی اشتباه قرار می‌گیرند

لیستی از ۷ کلمه‌ی انگلیسی که مورد استفاده‌ی اشتباه قرار می‌گیرند

  1. COMPLIMENT VS. COMPLEMENT

مثالی از اینکه چگونه یک حرف کوچک می‌تواند به‌کل، معنای یک کلمه را عوض کند.

Compliment: یک بیان که چیزی خوب درباره‌ی یک نفر یا یک چیز می‌گوید؛

“Dave complimented Mary on the color of her dress.”

Complement: چیزی که چیز دیگر را کامل می‌کند یا آن را بهتر می‌سازد؛

“Her shoes complemented her dress.”

  1. CRITERIA:

آیا می‌دانستید کلمه‌ی criteria صورت جمع کلمه‌ی criterion می‌باشد؟ اگر کسی درباره‌ی چیزی به شما یک criteria بدهد، لغت مؤدبانه را در ذهن خود به criterion تغییر دهید.

  1. LITERALLY

ما مردد بودیم که این لغت را در فهرست قرار دهیم / Literally یعنی actually و هیچ جایی برای مرجع استعاری نمی‌گذارد؛

(I blame the character Chris Traegger from the popular show Parks and Recreation for this one! Which, by the way, is literally the best show on television!)

  1. ACCEPT VS. EXCEPT

این یکی از متداول‌ترین موارد اشتباه است چراکه این دو کلمه بسیار شبیه به هم است و (لزوماً) همیشه در کنترل اسپلینگ سنتی کامپیوتر مشخص نمی‌شود!

Accept: موافق بودن یا دریافت یا انجام چیزی؛ “I can accept the package for you.”

Except: شامل نشدن؛ “I will take everything except the tomatoes.”

  1. AFFECT VS. EFFECT

این مورد دیگری است که که من به هنگام نوشتن مداماً بر سر آن مکث می‌کنم و آن را دوباره در نظر می‌گیرم، چرا که این دو کلمه غالباً در یک پاراگراف یا حتی جمله پیدا می‌شوند.

Affect: تغییر دادن یا ایجاد تفاوت در؛ “The smoke began to affect my health.”

Effect: سبب وقوع نتیجه‌ای شدن؛ “The low lighting produced a casual effect.”

  1. COUNCIL VS. COUNSEL

این دو لغت به طرزی باورنکردنی آسان هستند که مورد اشتباه واقع شوند، چون شامل ایده‌ی انتقال دادن نظر یک فرد به بقیه می‌شود. به‌طور خلاصه:

Council به گروهی از مردم اشاره دارد که نصیحت می‌دهند در حالیکه counsel نصیحتی است که داده می‌شود؛

The council counseled the king to remain firm.

  1. DEFUSE VS. DIFFUSE

Defuse یعنی کاهش دادن tensity (شدت)، در حالیکه diffuse منتشر شدن در یک منطقه‌ی وسیع است. بنابراین:

She defused the argument by telling a joke.

The windstorm diffused the smoke.