۸ نکته آزمون PTE قسمت کنفرانس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی قسمت کنفرانس آزمون PTE می پردازد. پس به این ۸ نکته آزمون PTE قسمت کنفرانس توجه نمایید.

8 نکته آزمون PTE قسمت کنفرانس
8 نکته آزمون PTE قسمت کنفرانس

پس به این ۸ نکته آزمون PTE قسمت کنفرانس توجه کنید

  • اگر تصویری موجود است، آن را مطالعه کنید. این ایده ای کلی درباره ی محتوای کنفرانس به شما خواهد داد.

سعی کنید از عکس پیش بینی کنید که کنفرانس درباره ی چه خواهد بود. شما سه ثانیه وقت خواهید داشت تا برای شروع کنفرانس آماده شوید.

  • یادداشت بردارید. از تخته ی یادداشت قابل حذف و خودکار استفاده کنید. سعی نکنید هر لغتی را که می شنوید، بنویسید. مگر این که شما بتوانید سریع و دقیق بنویسید، در غیر این صورت احتمالا عقب می افتید و اطلاعات مهم را از دست می دهید. به جای آن، روی لغات اصلی تمرکز کنید.
  • سریع نوشتن مهارتی اصلی برای یادگیری است. هر موقع که ممکن بود از اختصار استفاده کنید. حروف تعریف را نادیده بگیرید (مثل، a، an، the) مگر این که استفاده از آن ها ضروری باشد. حذف حروف صدادار از لغات روشی برای افزایش سرعت نوشتن است.
  • لغات اصلی شامل اسم، شماره، تاریخ، زمان، و لغات و عباراتی که تاکید روی آن ها است، می شوند. لغات و عباراتی که تکرار می شوند معمولا در مرکز ایده ی اصلی قرار دارند.
  • روی فهم ایده ی اصلی کنفرانس و نکات کلیدی که آن را همراهی می کنند تمرکز کنید. اگر گویشور نتیجه ای می گیرد، مطمئن شوید که آن را تشخیص داده اید. سعی کنید هدف کلی کنفرانس را بفهمید.
  • در رفتار، عقیده، یا حالت ایستادن گویشور به دنبال سرنخ باشید. حواستان به آهنگ صدا و طرز انتقال گویشور باشد، و سعی کنید هر احساساتی را که منتقل می شود پیدا کنید.
  • وقتی کنفرانس تمام می شود، شما به طور تقریبی ۱۰ ثانیه وقت خواهید داشت که یادداشت های خود را دوره کنید. از این زمان برای سامان دهی به آن چه که خواهید گفت، استفاده کنید. وقتی آهنگ صدا را شنیدید، شروع به صحبت کنید. شما ۴۰ ثانیه وقت خواهید داشت که تمرین را کامل کنید.
  • وقتی که شما در حال صحبت هستید، اگر مسیر فکری خود را گم کردید، یا لغات را فراموش کردید، ساکت نمانید. اگر به مدت سه ثانیه هیچ صدایی پخش نشود، میکروفون به حالت اتوماتیک خاموش می شود.