درباره ی گرامر و اینکه چرا تا این حد در آیلتس مهم است

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به مطالبی درباره ی گرامر و اینکه چرا تا این حد در آیلتس مهم است می پردازد و آن را مورد تحلیل قرار می دهد. با این مطلب مفید همراه باشید.

درباره ی گرامر و اینکه چرا تا این حد در آیلتس مهم است :

درباره ی گرامر و اینکه چرا تا این حد در آیلتس مهم است
درباره ی گرامر و اینکه چرا تا این حد در آیلتس مهم است

امروزه متداول است که بشنویم آن نوع گرامری که استفاده می کنیم آن چیزی نیست که واقعاً در انگلیسی روزمره اهمیت داشته باشد؛ مسئله ی مهم این است که چه بخواهیم و چه نه سایر مردم آنچه را می گوییم یا می نویسیم متوجه می شوند. با اینکه این باوری متداول است و تا حدی هم صحت دارد؛ هیچ جای انکاری نیست که استفاده از گرامر صحیح به ارتباطی بهتر، گرامری صحیح تر، پیغامی واضح تر و احتمال بیشتر برای درک پیغام ختم می شود. این در مورد انتقال پیغامتان در آیلتس هم مصداق دارد.
گرامر به خاطر اهمیت بسیارش یکی از چهار دسته ای است که در مدول های رایتینگ و اسپیکینگ آیلتس ارزیابی خواهد شد.
وقتی نوبت ارزیابی گرامر در مورد مدولهای اسپیکینگ و رایتینگ آیلتس می شود، دو حوزه ی اصلی وجود دارد که متحن ها بر روی آن تمرکز می کنند:
۱) گستره: اگر به دنبال نمره ی ۵ یا بالاتر از آن در آیلتس هستید، از شما انتظار می رود که در استفاده از جملات ساده و ترکیبی از خود اعتماد به نفس نشان دهید و حداقل از تعداد محدودی ساختارهای پیچیده تر استفاده کنید. انعطاف پذیری (یعنی اینکه تا چه حد می توانید از ساختارهای مختلف استفاده کنید) هم مهم است، مخصوصاً در نمره های بالاتر. چون گوینده ها در مکالمات روزمره از جملات ساده تر استفاده می کنند، مهم است که در طول مصاحبه ی خود برای استفاده از جملات پیچیده تر از لحاظ ساختار گرامری و متنوع، تلاشی آگاهانه کنید. به علاوه مطمئن شوید که چیزی را ناگفته یا به صورت تلویح غیر مستقیم رها نکرده اید. از هر فرصتی برای به رخ کشیدن مهارتهایتان استفاده کنید.
۲) صحت: در حالی که استفاده از گستره ای از ساختارها می تواند شانس شما را در رسیدن به نمره ای بالاتر افزایش دهد، سطح بالایی از درستی گرامر هم از شرکت کنندگان با مهارتِ بیش تر انتظار می رود‌. برای مثال، برای این که یک شرکت کننده برای حیطه ی گرامر و صحت نمره ی ۷ بگیرد (در اسپیکینگ و رایتینگ)، باید جملات بدون خطای پشت سر هم تولید کند.