نمرات ترم AEF Starter روز زوج

نمرات ترم AEF Starter A روز زوج

زبان آموزان عزیزی که در دوره American English File Starter A آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کرده اند نمرات زیر را کسب کرده اند:

نسیم جلیل وند

۷۰٫۵

طاهره ابوالقاسم

۹۷٫۵

حمید علیزاده

۸۱٫۵

سمیه یگانه

۶۰

محسن فتح تبار

۸۳٫۵

ریحانه پور قربانی

۷۱

میلاد حسینی

۶۰

مریم کلاته

۶۴

محمد رضایی پور

۷۴٫۵

فاطمه تندسه

۸۰٫۵

مجید میر رحیمی

۹۱٫۵

کاظم مختاری

۸۸٫۵

شروع ترم American English File Starter B  آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از شنبه ۱۷ خرداد در ساعت ۱۸٫۳۰ شروع می شود . زبان آموزانی که نمره قبولی کسب کرده اند می توانند در دوره حضور پیدا کنند.

کپی رایت © 1388-1392 ایران آکسفورد. تمام حقوق محفوظ است. طراحی سایت برگ