انگلیسی آفریقایی Black English

انگلیسی آفریقایی Black English
یکی از قسمت هایی که در زبان انگلیسی وجود دارد و رگه هایی از نژاد پرستی در خود دارد انگلیسی آفریقایی Black English نام دارد که در اصطلاح African – American Vernacular English ( AAVE ) نام دارد. در ایالت واشنگتون این بخش بسیار پر رنگ تر است تا جایی که به این شهر ، شهر شکلات گفته می شود. طبق آماری که در سال ۲۰۱۳ انجام شد ۴۹٫۵ % از مردم به انگلیسی آفریقایی Black English صحبت می کردند. اما آیا تفاوت هایی بین زبان انگلیسی استاندارد با انگلیسی آفریقایی Black English دارد؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برخی از این تفاوت ها را برای شما بیان می کند.

انگلیسی آفریقایی Black English
انگلیسی آفریقایی Black English

در انگلیسی سیاه برخی از افعال ریشه های متفاوتی دارند. به مثال های زیر توجه کنید:
Fill به Full تبدیل می شود:
He fullin de tank.
Ask به Aks تبدیل می شود.
یک نکته جالب در مورد انگلیسی سیاه یا Black English این است که فعل Be تقریبا مورد استفاده قرار نمی گیرد:
They good.
Who you?
تفاوت های تلفظی بین این لهجه با لهجه استاندارد تقریبا بسیار زیادتر از تفاوت های گرامری است مثلا کلمه Help به صورت Hep تلفظ می شود و معمولا استرس کلمات روی بخش اول کلمه قرار می گیرد.
جدا از اینکه این بخش ها و تفاوت بسیار زیاد هستند و بسیاری این تئوری را دارند که این لهجه حتی توانسته Creole شود . ( یعنی حتی تفاوت ها را بیشتر از یک لهجه برده است ) .
در بسیاری از فیلم ها و آهنگ های آمریکایی شما این نوع از انگلیسی را می بینید و می شنوید و از خود می پرسید که چرا این زبان با آنچه من یاد گرفته ام بسیار متفاوت بوده است اما زیاد ناراحت نباشید خیلی از انگلیسی زبان ها هم این مشکل را دارند و با شما هم درد هستند. پس سعی کنید با آن آشنا شوید اما انگلیسی استاندارد را معیار خود قرار دهید.