سن آموزش زبان دوم در آموزشگاه زبان

سن آموزش زبان دوم در آموزشگاه زبان

خیلی از خانواده ها برای سن آموزش زبان دوم در آموزشگاه زبان و شروع کلاس ها برای فرزندانشان از آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سوال می پرسند. در گذشته آموزش زبان دوم برای بسیاری این عقیده وجود داشت که در سنین کم یادگیری زبان دوم برای کودککان بسیار راحت تر می باشد. اما در متد های جدید آموزش زبان نشان می دهد که سرعت آموزش زبان در افراد بزرگسال بسیار سریعتر انجام می پذیرد و در تمامی مهارت ها به جز مهارت تلفظ می توانند سریعتر یک زبان را یاد بگیرند. البته اینکه هر چه زودتر یادگیری یک زبان را شروع کنید ، می توانید نتیجه بهتری بدست بیاورید زیرا زمان بیشتری را صرف آموزش زبان کرده اید ، اما نمی توان گفت که هر سنی برای آموزش زبان دوم مناسب است.

سن آموزش زبان دوم هنوز هم برای بسیاری از کارشناسان به طور دقیق مشخص نیست. بسیاری بر این عقیده اند که یادگیری زبان دوم به شرایط زیادی بستگی دارد. برخی از این شرایط محیط زندگی شخخص است . به عنوان مثال اگر کودکی در محیطی باشد که دو زبان در آن جریان دارد ( به عنوان مثال پدر یا مادر هر کدام به یک زبان صحبت می کنند ) به دلیل وجود سیگنال ها به صورت دائم کودک می تواند به هر دو زبان مسلط باشد. اما آموزش زبان دوم با این شرایط بسیار دشوار است.

پس زبق آخرین تحقیقات می توان گفت بهترین سن آموزش زبان دوم اگر کلاس آموزش زبان برای فعالیت های دیگر مشکل ساز نباشد حدود ۱۱ الی ۱۳ سالگی می باشد. در این سن زبان اول شخص به سطح مناسب رسیده است و ذهن توانایی تفاوت بین این دو زبان را دارا می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های آموزش زبان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.