آیا لهجه های غیر آمریکایی برای تافل مناسب است

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به این مسئله می پردازد که آیا لهجه های غیر آمریکایی برای تافل مناسب است یا نه؟ پس اگر لهجه ای غیر از انگلیسی آمریکایی دارید به این متن توجه کنید.

آیا لهجه های غیر آمریکایی برای تافل مناسب است
آیا لهجه های غیر آمریکایی برای تافل مناسب است

اما آیا لهجه های غیر آمریکایی برای تافل مناسب است

آزمون تافل،  متعلق به آمریکای شمالی است. این آزمون توسط “ایی تی اس ” سازمان آمادگی آزمون واقع در کالیفرنیا پشتیبانی می شود و از آزمون های جهانی مورد قبول توسط مدارس آمریکا وکاناداست. بعلاوه در تمام نوشتار انگلیسی این آزمون به جای تلفظ بریتانیایی از تلفظ آمریکایی استفاده شده و تقریبا تمام گویندگان در نوار های صوتی لهجه شمال آمریکایی دارند. به این دلیل ممکن است جویا شوید که آیا استفاده از شکل غیر آمریکایی انگلیسی در بخش های گفتاری ونوشتاری آزمون تافل درست است. اگر انگلیسی را از مدرسان بریتانیایی ، ایرلندی یا استرالیایی یا نیوزلندی یادگرفته باشید برایتان خبر های خوبی دارم : میتوانید زمانیکه نتایج تافل خود را گرفتید از لهجه غیر آمریکایی که آموخته اید استفاده کنید.

اگر مراقب نباشید ممکن است دو سیستم تلفظ متفاوت را دریافت کنید و چندین لهجه متفاوت از زبان انگلیسی مادری دنیا در هم می آمیزند.ناگهان لهجه تان از لهجه انگلیسی به لهجه دیگری تغییر می کند و ممکن است گفتار ونوشتارتان درهم و گیج کننده به نظر برسد و سبب عدم وضوح پاسخ هایتان در آزمون تافل شود.

در صورتی که املای متفاوت و تلفظ انگلیسیتان  از دو یا سه قاره متفاوت نشات  بگیرد ، ا فهم پاسخ هایتان دشوار خواهد بود و این مسلما به نمره تافل شما صدمه می زند. بنابراین اگر با امتحان به لهجه غیر آمریکایی راحت تر هستید لهجه دیگری را انتخاب کرده و علیرغم تفاوت به آن ادامه دهید..

ثبات را به خود آموزش دهید .این کار تنها در آزمون تافل به شما کمک نمی کند بلکه همچنین به شما کمک میکند که با وضوح بیشتری در انگلیسی ارتباط برقرار کنید و یکباره به چشم انداز تحصیلیتان برسید. بنابراین زمانی که پاسخ های آزمون تافل خود را دریافت میکنید ، همیشه هدفتان انگلیسی که بیشتر شبیه گفتار ونوشتار در شش کشور انگلیسی زبان از جمله نیوزلند ، بریتانیا ، ایرلند ، آمریکا و کانادا که در دو پاراگراف اول این مقاله ذکر شدند باشد.