زبان آریایی ها

زبان آریایی ها
Aryan Language عبارتی است که در علم زبانشناسی جدید چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد اما در قرن نوزدهم رواج داشت اما امروز به دلایل عمدتا سیاسی از آن کمتر استفاده می شود. شاخه ای از زبان های Indo Aryan و Indo Iranian را می توان زبان آریایی ها دانست.

زبان آریایی ها
زبان آریایی ها

اگرچه امروزه زبان های بسیاری به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از ریشه زبان آریایی ها هتسند اما می توان گفت این چند زبان بیشتر نزدیکی با زبان آریایی ها دارند:
زبان فارسی باستانی
زبان سانسکریت
زبان های هندو ایرانی
زبان های هند و اروپایی
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش قصد دارد از نظر تاریخی این شاخه را مورد تحلیل قرار دهد. آریایی ها در اویل هزاره دوم قبل از مسیح توانستند یک گروه از افراد را گرد هم آورند. بعد از آن با جدا شدن دو شاخه ، این قوم به دو گروه Iranian و Indo Aryan تبدیل شدند. معنی واژه آریا به معنی افتخار آفرین ، با احترام و نجیب شناخته می شود.
در قن ۱۸ میلادی کلمه Aryan نه تنها به زبان های ایرانی اطلاق می شد بلکه بسیاری از زبان های اروپایی همانند یونانی و آلمانی را نیز پوشش می داد. اگرچه بعد ها این واژه یعنی زبان آریایی ها تبدیل به یک واژه نژاد پرستانه شد. نازی های آلمان با این عقیده که نژاد برتر نژاد آریایی می باشد ، کسانی که غیر آریایی یا Non Aryan بودند را از کار و یا زندگی در قلمرو خود منع می کردند.
اگرچه در حال حاضر زبان آریایی ها بیشتر به زبان فارسی و زبان اوستایی شباهت دارد اما حقیقتی انکار ناپذیر است که ریشه بسیاری از زبان های زنده دنیا در این شاخه از زبان نهفته است.
شناخت زبان های تاریخی در علم زبانشناسی امروز بسیار هیجان انگیز است. دوستداران این حوزه می توانند با جستجوی منابع زبانشناسی Linguistics به اطلاعات بیشتری دست پیدا کنند.