پرسیدن آدرس به زبان چینی

پرسیدن آدرس به زبان چینی و حمل و نقل در زبان چینی

همه ما از نرم افزار Waze استفاده می کنیم. یا شاید Google Map و یا اپلیکیشن های دیگر مسیر یابی که بسیار هم کاربردی هستند. اما بعضی اوقات پیش می آید که بخواهیم آدرس بپرسیم. حالا اگر در چین باشید و بخواهید آدرس بپرسید باید جملات اصلی پرسیدن آدرس را بدانید. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب به تعدادی از بهترین و کاربردی ترین روش ها برای پرسیدن آدرس به زبان چینی اشاره می کند. پس با ما همراه باشید.

حتما به شما پیشنهاد می دهیم مطلب آموزش زبان چینی را نیز نگاهی بیاندازید.

ما امروزه به استفاده از اپلیکیشن های نقشه عادت کرده ایم. اما دانستن تعدادی عبارت کاربردی برای تان مفید خواهد بود. مخصوصاً از این جهت خوب است که سرویس های گوگل همانند Google Map معمولا در چین فعال نیستند.

گاهی اوقات سؤال کردن از افراد محلی همچنان بهترین راه برای پیدا کردن چیزی است!

گزینه ی شما برای نیازهای جهت یابی و نقشه های آنلاین در چین  Baidu Maps است. البته اگر دوست داشته باشید می توانید با چند جمله ساده همان روش قدیمی خودمان را دنبال کنید و از افراد محلی آدرس بپرسید.

پرسیدن آدرس به زبان چینی
پرسیدن آدرس به زبان چینی

اصطلاحات پرسیدن آدرس به زبان چینی

 • # 不好意思,可以问个路玛? Bù hǎoyìsi, kěyǐ wèn ge lù ma? عذر می خواهم، می توانم از شما آدرسی بپرسم؟
  • (Boo haow yee srr, kuh yee wun guh loo ma)
 • # 到__怎么走?Dào ___ zěnme zǒu? – چطور به … می روید؟
  • (Daow __ dzun muh dzoh)
 • # __在哪儿?/ __在哪里?__zài nǎr?/__ zài nǎli – … کجاست؟
  • (__dzye narr/__dzye na lee)
   (نکته ی حرفه ای: اولین نوع با صدای r در پکن و شمال چین متداول تر است، در حالیکه نوع دوم را بیشتر در سمت جنوب می شنوید.)
 • # __在那儿/__在那里 __zài nàr/__zài nàlǐ – … آن جا است.
  • ( ____ zay naar / _____ zay naa-lee)

نکته ی حرفه ای: لحن ها در اینجا مهم هستند! دو مثال بالا را در نظر داشته باشید:

 • 哪儿nǎr به معنای «کجا؟» است
 • در حالیکه 那儿 nàr به معنای «آنجا» است!
 • # 在这儿/在这里 Zài zhèr/Zài zhèlǐ – اینجا است.
  • (Dzye jurr/Dzye juh lee)
 • # 直走 Zhí zǒu – مستقیم بروید
  • (jrr dzoh)
 • # 右转 Yòu zhuǎn – به راست بپیچید
  • (Yoh jwun)
 • # 左转 Zuǒ zhuǎn – به چپ بپیچید
  • (Dzwor jwun)
 • # 过马路 Guò mǎlù – از خیابان رد شوید
  • (Gwor ma loo)
 • # 我要去__ Wǒ yào qù__ – می خواهم به … بروم (همچنین برای آدرس دادن به تاکسی یا خرید بلیط کاربرد دارد)
  • (Wor yaow choo)

عبارات متداول چینی برای صحبت راجع به حمل ونقل

حالا که پرسیدن آدرس به زبان چینی را متوجه شدید کمیبیشتر جلو می رویم و می خواهیم در مورد حمل و نقل عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی در چین به همراه اصطلاحات مرتبط به آن را نیز بشناسیم.

 • 一张到北京的票 Yī zhāng dào Běijīng de piào – یک بلیط برای پکن
  • (Yee jung daow bay jeeng duh pyaow)
 • 两张票 Liǎng zhāng piào – دو بلیط
  • (Lyung jung pyaow)
 • 来回 Lái huí – برگشت/سفر دو طرفه
  • (Lye hway)
 • 单程 Dān chéng – یک طرفه
  • (Dun chung)
 • 机场 Jīchǎng – فرودگاه
  • (Jee chung)
 • 火车站 Huǒchēzhàn – ایستگاه قطار
  • (Hwor chuh jun)
 • 地铁站 Dìtiězhàn – مترو/قطار زیرزمینی/ایستگاه زیر زمین
  • (Dee tyeah jun)
 • 公交车站 Gōngjiāochēzhàn – ایستگاه اتوبوس
  • (Gong jyaow chuh jun)
 • 出租车 Chūzūchē – تاکسی
  • (Choo dzoo chuh)

عبارات متداول چینی برای بیرون غذا خوردن

 • 几位?Jǐwèi? – چه تعداد نفرات؟
  • (Jee way)
 • 一位 Yīwèi – یک نفر (یعنی میز برای یک نفر)
  • (Yee way)
 • 两位 Liǎngwèi – دو نفر
  • (Lyung way)
 • 我想看一下菜单 Wǒ xiǎng kàn yīxià càidān – مایلم به منوی غذای نگاهی بیاندازم
  • (Wor shyung kun yee shyah tsay dun)
 • #点菜Diǎn cài – (من/ما) برای سفارش دادن آماده ایم
  • (Dyen tsye)
 • 我要… Wǒ yào… – من …. می خورم
  • (Wor yaow)
 • 服务员!Fúwùyuán! – پیشخدمت!
  • (Foo woo yoo-an)
 • 买单!Mǎidān! صورتحساب لطفاً!
  • (Mye dun)

عبارات چینی متداول برای خرید کردن

 • 这个 Zhège – این یکی
  • (Jay guh)
 • 那个 Nàge – آن یکی
  • (Nay guh)
 • 我要这个 Wǒyào zhège – این یکی را بر می دارم
  • (Wor yaow jay guh)
 • 我(不)喜欢那个 Wǒ (bù) xǐhuan nàge – آن یکی را دوست ندارم
  • (Wor boo shee hwun nay guh)
 • 多少钱?Duōshao qián? قیمتش چقدر است؟
  • (Dwor shaow chyen)
 • 太贵了!Tài guì le! – خیلی گران است!
  • (Tye gway luh)
 • 便宜一点儿!Piányi yīdiǎnr! – کمی ارزان تر! (برای درخواست قیمتی بهتر)
  • (Pyen yee yee dyerr)