کتاب تافل بارونز

کتاب تافل بارونز
یکی از بزرگترین برند های آموزشی در تافل را می توان Barron’s دانست. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش تضمینی تافل iBT در ایران این کتاب تافل بارونز را مورد بررسی قرار می دهد. نمی توان کتاب تافل بارونز را بهترین منبع دانست زیرا دارای کیفیتی معمولی است اما مهم ترین حسن این کتاب در جامع بودن آن است و در صورتی که آن را خریداری کنید تقریبا دیگر نیازی به کتاب های دیگر ندارید.

کتاب تافل بارونز
کتاب تافل بارونز

نمونه سوالات تافل اینترنتی
اولین چیزی که در کتاب تافل بارونز Barron’s TOEFL نظر ها را به خود جلب می کند داشتن نمونه سوالات بسیار زیاد است. بیش از ۵۰۰ تا ۸۰۰ صفحه از کتاب شامل سوالات وجواب های مربوط به این سوالات هستند. ۳۰۰ صفحه از کتاب نیاز به نکته و تست تافل و درس های TOEFL مربوط می شود.
مهارت های آزمون
در کتاب تافل بارونز Barron’s TOEFL iBT برای استراتژی ها تافل بر روی مهارت های زیر تمرکز شده است:
Note Taking
Paraphrasing
Summarizing
Synthesizing
اما مشکل اینجاست که توضیحات دیگری وجود ندارد. گرامر جایی در کتاب ندارد و هم چنین لغات آکادمیک زیادی نیز به صورت لیست شده وجود ندارد.
توضیحات و جواب ها
در کتاب تافل بارونز توضیحات بسیار بیشتر از کتاب های دیگر است. حتی به شما گفته می شود که چرا جواب های اشتباه ، اشتباه هستند. در صورتی که بسیاری از کتاب ها فقط به جواب های درست اشاره می کنند و دلیل درست بودن آن را بیان می کنند. اما مشکل این بخش نیز در قسمت writing و speaking است. جواب های نمونه ای که در این بخش آورده شده است نیز بسیار غیر واقعی است و معمولا توسط افراد native بیان شده است و همین مسئله کمی کار را برای شما سخت می کند.
نتیجه پایانی
در کتاب تافل بارونز هیچ چیز بدی وجود ندارد ، اما همه موارد در کتاب های دیگر بهتر توضیح داده شده است. اگر شما این کتاب را دارید می تواند برایتتان بسیار مفید باشد ، اما نباید فقط این کتاب را برای تافل انتخاب کنید.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده کلاس تافل iBT می باشد. برای شرکت در این دوره های با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.