آموزش زبان باسکی

آموزش زبان باسکی

زبان باسک Basque Language که در برخی منابع Euskara هم نامیده می شود یکی از زبان های ناحیه جنوب غربی اروپا است. این زبان در منطقه ای با مساحت ۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع در اسپانیا و فرانسهمورد استفاده قرار می گیرد. در اوایل قرن بیست و یکم میلادی در تخمین زده شد که حدود یک میلیون نفر در این مناطق به زبان باسکی صحبت می کنند که البته اکثر آنها دو زبانه هستند.

آموزش زبان باسکی
آموزش زبان باسکی

آموزش زبان باسکی تا قرن بیستم تقریبا هیچ جای مشخصی نداشت و به دلیل کوچک بودن منطقه جغرافیایی نتوانسته بود چندان موفق عمل کند. اما در قرن بیستم قسمت اسپانیایی باسک با اعلام خودمختاری توانست مدارسی را برای آموزش زبان باسکی ایجاد نماید.

برای قرن ها در زبان باسکی هیچ نوع سیستم نوشتاری مشخصی وجود نداشته است و استفاده از حروف رومی در آن بسیار روج داشته است. اما در سال ۱۹۶۴ آکادمی زبان رویال باسک سیستم جدیدی را بر اساس حروف لاتین معرفی کرد که در ابتدا با مقامت زیادی روبرو شد اما در ادامه مورد قبول اکثریت قرار گرفت.

بسیاری زبان باسکی را نوعی از زبان اسپانیایی تصور می کنند که کاملا اشتباه است. در اصل زبان باسکی از نظر زبانشناسی با هیچ زبان دیگری نزدیکی ندارد و به همین دلیل بسیار جالب است.

از قرن هجدهم و بعد از انقلاب صنعتی مردم باسک باید برای نجات خود و زبانشان می جنگیدند. این تلاش ها توانست سرانجام این زبان جالب را برای مردم خود حفظ کند. از نظر آوا شناسی سیستم تلفظی تشابه زیادی با زبان اسپانیایی دارد اما از نظر گرامری سیستمی کاملا جدا دارد. زبان باسکی دارای بیش از ۲۰۰۰ سال قدمت است و همین مسئله باعث شده تعدادی از کلمات این زبان ( هر چند به میزان بسیار کم ) وارد زبان های اسپانیایی ، فرانسه و … شود.

آموزش زبان باسکی اگرچه در حال حاضر تنها در منطقه باسک امکان پذیر است اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطالعه پیرامون این زبان را به دوستداران زبان های تاریخی پیشنهاد می دهد.