موفقیت در آزمون Speaking آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نکات احساسی و تخصصی از آزمون آیلتس را بیان میکند تا بتوانید موفقیت در آزمون Speaking آیلتس را تجربه کنید. پس حتما این متن را تا انتها دنبال کنید.

اما موفقیت در آزمون Speaking آیلتس را چطور تجربه کنیم:

موفقیت در آزمون Speaking آیلتس
موفقیت در آزمون Speaking آیلتس

آیلتس مخفف سیستم سنجش بین المللی زبان انگلیسی است که برای سنجیدن درک افراد از زبان انگلیسی طراحی شده است. آیلتس آزمونی ساختاریافته است که از چهار مدول مختلف تشکیل شده است، هر کدام طراحی شدهاند که به طرزی مؤثر تواناییهای برقراری ارتباط جامع کسانی را که زبان اولشان انگلیسی نیست، تحلیل کنند. یکی از مهمترین بخشها در آیلتس، بخش اسپیکینگ این آزمون میباشد.
گاهی اوقات برای گویشوران غیر بومی انگلیسی خیلی سخت است که نمره ی خوبی کسب کنند و این به خاطر فقدان اعتماد به نفس در زبانی است که به آن عادت ندارند. برای همین، داوطلب آیلتس باید همیشه برای بخش اسپیکینگ آماده باشد و اولین چیزی که دنبال میکند عبارت است از ساختار آزمون. این آزمون سه بخش دارد:
۱: معرفی و مصاحبه
این بخش ۴ الی ۵ دقیقه طول میکشد. در این بخش، داوطلب میتواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند. ممتحن تعدادی سؤال واضح دربارهی داوطلب و موضوعات آشنا میپرسد و این سؤالات نباید خیلی سخت باشند. این فرصتی است برای غلبه بر هرگونه اضطراب و نشان دادن روانی بنیادینی که یک نفر دارد.
۲: صحبت کوتاه
زمان صحبت کوتاه ۳ الی ۴ دقیقه است و طی آن از داوطلب خواسته میشود برای ۱ یا ۲ دقیقه دربارهی موضوعی به انتخاب ممتحن صحبت کند. داوطلب یک دقیقه برای آماده شدن وقت دارد و سپس او باید دربارهی موضوع بدون توقف حرف بزند. موضوع بر اساس تجارب فردی و احساسات داوطلب بنا شده است و بنابراین صحبت باید مهیج و جالب باشد.
۳: مباحثه ی دوطرفه
مباحثه ی دوطرفه برای مدت کلّی ۴ تا ۵ دقیقه است. در این بخش از داوطلب سؤالاتی انتزاعی تر پرسیده میشود که مرتبط هستند با موضوع معرفی شده در بخش ۲٫ سپس آنها را تشویق میکنند تا درباره ی موضوعات به طرزی کاملتر صحبت کنند. در اینجاست که داوطلب باید تسلط بیشتری بر زبان نشان دهد، توانایی ابراز ایده های انتزاعی و پیشتیبانی مناسب از نظرات. هدف داوطلب باید ارائه ی پاسخهای طولانی تر از پرسش های بخش ۱ باشد.
همانطور که در مورد بخش بالا گفته شد، تمام بخش مصاحبه ی اسپیکینگ بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه در کل طول میکشد. بهترین جنبه ی آیلتس اینست که ممتحن ها مخصوصاً آموزش دیده اند تا انگلیسی گفتاری را بر اساس مقیاس آیلتس بسنجند. آنها معمولاً واضح و دلگرم کننده هستند تا داوطلب بتواند بیشترین تلاش خود را برای روز آزمون بکند. ممتحن ها آگاه هستند که داوطلبین عموماً احساس اضطراب میکنند اما آنها فقط میتوانند چیزی را که می شنوند ارزیابی کنند، پس از دواطلب انتظار خواهند داشت که درست حرف بزند و صحبت های زیادی تولید کند.
ممتحن ها زبانی را که استفاده میکند در مقیاس بین ۱ تا ۹ در چهار حوزه ی اصلی میسنجند: روانی، واژگان، گرامر و صحیح بودن و تلفظ. این کتاب راهنمایی هایی در چهار حوزه ارائه کرده و توضیح میدهد که آنها در امتحان اسپیکینگ چگونه ارزیابی میشوند.
در زیر فهرستی آمده از مهارتها و استراتژی هایی که در بخش اسپیکینگ آیلتس مورد سنجش قرار خواهند گرفت:
۱- استفاده ی افعال ربطی
۲- انتخاب کلمات مناسب
۳- تصحیح کردن خود
۴- استفاده ی صحیح از حروف تعریف
۵- استفاده ی صحیح از زمانها
۶- تأکید بر لغات برای انتقال معنا
۷- تلفظ صحیح استرس بر روی لغات بلند
۸- توانایی برای ادامه دادن و صحبت کردن راجع به موضوع
۹- یافتن راهی برای گفتن چیزی وقتی لغت مناسبش را ندارید
۱۰- توانایی برای اتصال ایده ها
اگر فرد بتواند به نکات ذکر شده در بالا کنار بیاید، بخش اسپیکینگ آیلتس خیلی سخت نخواهد بود. نکته ی کلیدی اینست که با یک دوست تمرین کنید. همچنین ضعیفترین نقاط در مکالمه ی خود را تشخیص دهید.