۱۰ دلیل برای بهترین راه یادگیری زبانی دیگر

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به ۱۰ دلیل برای بهترین راه یادگیری زبانی دیگر با روشی جدید یعنی محتوای متنی را به شما نشان می دهد.

10 دلیل برای بهترین راه یادگیری زبانی دیگر
10 دلیل برای بهترین راه یادگیری زبانی دیگر

حداقل ۱۰ دلیل برای بهترین راه یادگیری زبانی دیگر  وجود دارد که از طریق محتوای معنی دار نسبت به شرکت در کلاس، مطالعه ی قوانین گرامر، یا سعی در روان کردن صحبتتان ترجیح داده می شود.

راحت تر است– شما فقط گوش می دهید و می خوانید. بر اساس جدول زمانی خود با متنی ساده شروع می کنید و به متن سخت تر پیش می روید.

موثرتر است– اگر در کار شما توسط معلم، شاگردان دیگر، یا خودتان که سعی در صحبت کردن دارید وقفه نیفتد، بهتر می توانید روی زبان تمرکز کنید. بیش تر چند زبانه های موفق فقط روی یادگیری بر مبنای متن تکیه می کنند.

ارزان تر است– لازم نیست هزینه ی کلاسی را بدهید، یا به جایی سفر کنید. شما می توانید همه ی منابعی که احتیاج دارید را در اینترنت، کتاب خانه ها، تلویزیون و رادیو پیدا کنید.

قابل حمل است– شما هر کجا که هستید، می توانید یادگیری زبان خود را داشته باشید.

استرس کم تری دارد– شما مجبور نیستید لغات را پیدا کرده و سعی در ابراز خود کنید. احتیاجی نیست که شما قوانین گرامر یا تمرین ها را به یاد داشته باشید.

جالب تر است– شما نوع متن را برای یاد گرفتن انتخاب می کنید. بعد از متن اولیه ی مبتدی، شما می توانید سریع به سمت چیزهایی بروید که علاقه دارید، ورزش، فرهنگ، وقایع اخیر، سرگرمی ها، ادبیات یا هر چیزی که در هر زمانی دلتان می خواهد.

شما می توانید برای زندگی مطالعه کنید– شما به محض این که دانستید چگونه از متن زبان را بیاموزید، می توانید هرموقع که بخواهید این کار را در سراسر زندگی خود ادامه دهید. شما می توانید به هر سطحی از زبان که می خواهید برسید.

مطالعه ی بیش از یک زبان راحت تر است– شما در انتخاب این که چه زمانی مطالعه کنید و به طور تفریحی بیش تر از یک زبان را بیاموزید، آزادی بیش تری دارید.

اشتباهات شما اهمیتی ندارند– وقتی شما متوجه شوید که نیازی نیست همان طور که در یادگیری زبان پیش می روید، در هر مرحله به طور کامل بفهمید، آن گاه فقط می نشینید و لذت می برید. آن چه که شما از لیسنینگ و ریدینگ به دست می آورید به خودتان مربوط است. هیچ کس مقابل شما نایستاده تا شما را تصحیح کند.

شما تصمیم می گیرید چه زمانی صحبت کنید، و وقتی این کار را کردید، تمایل دارید تا عالی انجامش دهید– اگر شما می توانید خوب بفهمید، و اگر می توانید برای لذت بخوانید، مهارت های اسپیکینگ شما به سرعت خودش را خواهد رساند . سعی در صحبت کردن قبل از فهمیدن کار بسیار دشواری است.