بهترین روش ها خود آموز زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله به بهترین روش ها خود آموز زبان فرانسه اشاره خواهد کرد. روش های خودآموزش یا Self Study فقط برای کسانی نیست که کلاس نمی آیند بلکه حتی افرادی که در کلاس ها شرکت می کنند برای بازده بیشتر می توانند از آنها استفاده کنند.

بهترین روش ها خود آموز زبان فرانسه
بهترین روش ها خود آموز زبان فرانسه

اما بهترین روش ها خود آموز زبان فرانسه را ببینید:

اگر شما نمی خواهید یا نمی توانید زبان فرانسه را با یک معلم خصوصی، در کلاس یا از طریق غوطه وری مطالعه کنید،  به تنهایی این کار را خواهید کرد. به این خودآموز گفته می شود.

روش هایی وجود دارد تا خودآموز موثر واقع شود، اما مهم است که شما روش درست خودآموز را برای خود انتخاب کنید. از همه ی این ها گذشته، شما می خواهید تا زمان خود را به انجام کاری اختصاص دهید که در واقع کارساز است.

پس مقداری زمان را به تحلیل آن چیزهایی که وجود دارد اختصاص دهید، و فقط اولین مسیر خودآموزی که توجه شما را جلب می کند، انتخاب نکنید.

آموزش صوتی شدیداً مهم است

اگر شما می خواهید تا به زبان فرانسه ارتباط برقرار کنید (و نه این که فقط در امتحانات قبول شوید یا به زبان فرانسه بخوانید)، یادگیریِ صوتی الزامی است. تفاوت خیلی زیادی بین زبان فرانسه کتابی و زبان فرانسه گفتاری وجود دارد، و روش های سنتی شما را برای آن روشی که مردمِ فرانسه در واقع امروزه صحبت می کنند، آماده نمی کنند.

کتاب های زبان فرانسه

کتاب های فرانسه زبان مانند کتاب های کودکان، کتاب های دو زبانه و کتاب های صوتی برای تقویت زبان فرانسه خود در کنار دوره های صوتی روشی عالی و نسبتاً ارزان هستند.

با وجود سایت آمازون که منابع را جلوی خانه ی شما تحویل می دهد، این روزها سفارش کتاب های فرانسه زبان راحت است. کتاب های کاغذی هنوز هم روشی عالی برای آموزشِ موضوع خاصی از گرامر و انجام تمرین ها هستند. برای بقیه، شما منابع صوتی را لازم دارید.

کتاب های کودکان

خواندن “Le Petit Prince” برای شاگردان پیشرفته تر است، و روشی عالی برای گسترش فهرست لغات خود است.

این یک افسانه است که همه ی کتاب های فرانسه زبانِ کودکان راحت هستند. این طور نیست. کتاب های کودکان راحت تر از بیش ترِ کتاب های فرانسه نوشته شده برای مردم فرانسه هستند چون از جملات کوتاه استفاده می کنند، اما زبانِ بعضی از کتاب های کودکان می تواند کاملاً سخت باشد. زبان استفاده شده در کتاب های Dr. Seuss را در نظر بگیرید. یک شخصِ مبتدیِ انگلیسی مسلماً آن ها را راحت نمی خواند.

تحقیق خود را انجام دهید؛ آن چه را که برایتان بهترین است پیدا کنید

البته همچنان روش های بیش تری برای یادگیری زبان فرانسه وجود دارد. تحقیق کنید و دریابید که کدام روش ها برای نیازها، اهداف، زمان و بودجه ی شما مناسب ترین هستند.

اگر شما نمی خواهید یا نمی توانید زبان فرانسه را با یک معلم خصوصی، در کلاس یا از طریق غوطه وری مطالعه کنید،  به تنهایی این کار را خواهید کرد. به این خودآموز گفته می شود.

روش هایی وجود دارد تا خودآموز موثر واقع شود، اما مهم است که شما روش درست خودآموز را برای خود انتخاب کنید. از همه ی این ها گذشته، شما می خواهید تا زمان خود را به انجام کاری اختصاص دهید که در واقع کارساز است.

پس مقداری زمان را به تحلیل آن چیزهایی که وجود دارد اختصاص دهید، و فقط اولین مسیر خودآموزی که توجه شما را جلب می کند، انتخاب نکنید.

آموزش صوتی شدیداً مهم است

اگر شما می خواهید تا به زبان فرانسه ارتباط برقرار کنید (و نه این که فقط در امتحانات قبول شوید یا به زبان فرانسه بخوانید)، یادگیریِ صوتی الزامی است. تفاوت خیلی زیادی بین زبان فرانسه کتابی و زبان فرانسه گفتاری وجود دارد، و روش های سنتی شما را برای آن روشی که مردمِ فرانسه در واقع امروزه صحبت می کنند، آماده نمی کنند.

کتاب های زبان فرانسه

کتاب های فرانسه زبان مانند کتاب های کودکان، کتاب های دو زبانه و کتاب های صوتی برای تقویت زبان فرانسه خود در کنار دوره های صوتی روشی عالی و نسبتاً ارزان هستند.

با وجود سایت آمازون که منابع را جلوی خانه ی شما تحویل می دهد، این روزها سفارش کتاب های فرانسه زبان راحت است. کتاب های کاغذی هنوز هم روشی عالی برای آموزشِ موضوع خاصی از گرامر و انجام تمرین ها هستند. برای بقیه، شما منابع صوتی را لازم دارید.

کتاب های کودکان

خواندن “Le Petit Prince” برای شاگردان پیشرفته تر است، و روشی عالی برای گسترش فهرست لغات خود است.

این یک افسانه است که همه ی کتاب های فرانسه زبانِ کودکان راحت هستند. این طور نیست. کتاب های کودکان راحت تر از بیش ترِ کتاب های فرانسه نوشته شده برای مردم فرانسه هستند چون از جملات کوتاه استفاده می کنند، اما زبانِ بعضی از کتاب های کودکان می تواند کاملاً سخت باشد. زبان استفاده شده در کتاب های Dr. Seuss را در نظر بگیرید. یک شخصِ مبتدیِ انگلیسی مسلماً آن ها را راحت نمی خواند.

تحقیق خود را انجام دهید؛ آن چه را که برایتان بهترین است پیدا کنید

البته همچنان روش های بیش تری برای یادگیری زبان فرانسه وجود دارد. تحقیق کنید و دریابید که کدام روش ها برای نیازها، اهداف، زمان و بودجه ی شما مناسب ترین هستند.