بهترین ساعت روز برای آموزش زبان چه ساعتی است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه از طرف زبان آموزان این سوال را می شنود که بهترین ساعت روز برای آموزش زبان چه ساعتی است؟ شما هم همین سوال را در ذهنتان داشتید؟ پس با ما بباشید.

بهترین ساعت روز برای آموزش زبان چه ساعتی است؟

بهترین ساعت روز برای آموزش زبان چه ساعتی است؟
بهترین ساعت روز برای آموزش زبان چه ساعتی است؟

۱- زمانهای مختلف را تجربه کنید تا بفهمید بهترین موقع برای شما کدام است.
اگر شما توجه نکره‌اید، تحقیقی انجام شده است که تأیید می‌کند هر زمانی از روز بهترین موقع یادگیری است. باور کنید یا نه، محققان همچنین دریافته‌اند که بهترین زمان در روز برای مطالعه، به شخص بستگی دارد. به خصوص به این دلیل که یادگیری یک ‌زبان کاری پیچیده و با عوامل مختلف است، شما باید آن‌چه را انجام دهید که برایتان جواب می‌دهد.
هر شخص به طور متفاوتی می آموزد، پس تلاش کنید تا برنامه‌ی مطالعه ی خود را زمانی بگذارید که در بهترین حالت یادگیری خود قرار دارید. تنها روش دانستن این که بهترین حالت برای شما کدام است این است که در زمان‌های مختلف روز، مطالعه‌ی خود را انجام دهید. چه چیزی بهترین احساس را به شما می‌دهد؟ چه چیزی به نظر می‌رسد که بیش‌ترین نتایج را به همراه دارد؟ چه چیزی باعث می‌شود که شما بهترین احساس را درباره‌ی مهارت‌های زبانی خود داشته باشید؟

۲- تلاش کنید تا موضوعات مختلف را در زمان های متفاوت در روز مطالعه کنید.
همان‌طور که شما مطالعه را در زمان‌های مختلف تجربه می‌کنید، باید تلاش کنید تا موضوعات مختلف را هم در زمان‌های متفاوت روز بخوانید. شما موضوعات مختلف را بسته به زمان، احتمالاً موثرتر می آموزید.
برای مثال، از آن‌جا که یک تحقیق پیشرفتی را در حفظ مجموعه‌ی لغات در عصر نشان می‌دهد، شما احتمالاً می‌خواهید تا تلاش کنید و لغات را قبل از خواب مطالعه کنید تا از این طریق متوجه شوید که آیا روز بعد چیز بیشتری به یاد خواهید داشت یا نه.
از آن جا که تحقیق ‌دیگری بازده رو به افزایشی را در صبح پیشنهاد می‌‌کند، امکان دارد که این زمان خوبی باشد برای تلاش کردن بر روی قوانین گرامری پایه‌ای که شما با آن ها درگیر هستید.

۳= تلاش کنید تا مطالعهی خود را در روز به چند قسمت کوتاه تقسیم کنید.
حقه‌ی دیگری که شما احتمالاً می‌خواهید انجام دهید این است که مطالعه‌ی خود را در زمان‌های مختلف به چند قسمت کوتاه تقسیم کنید. مطالعه‌ی یک زبان می‌تواند احساس تکراری شدن را تداعی کند، پس شما اگر مدتی طولانی بخوانید ممکن است تمرکز خود را از دست دهید.
با این حال، اگر شما زمان مطالعه‌ی خود را به قسمت‌های کوتاه‌تر تقسیم کنید، امکان دارد که تمرکز بهتری داشته باشید.