زبان پرتغالی برزیل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تنها مرکز تخصصی آموزش زبان پرتغالی اروپایی و برزیلی در ایران می باشد. اگر شما دوست دارید زبان پرتغالی برزیل را یاد بگیرید می توانید در کلاس های آموزشی ما شرکت کنید. اما بیایید با زبان پرتغالی برزیل بیشتر آشنا شوید.

زبان پرتغالی برزیل
زبان پرتغالی برزیل

با زبان پرتغالی برزیل بیشتر آشنا شوید

پرتغالیِ مخصوصِ برزیل یک زبان زیبا است که به گویش های مختلفی در سراسر برزیل صحبت می شود. اگر چه پرتغالیِ مخصوصِ برزیل مشابه زبان های پرتغالی اروپایی است (در اصل در پرتغال صحبت می شود)، تفاوت های متعدد و مهمی بین این دو وجود دارد.

اگر شما با اسپانیایی آشنا هستید، تفاوت ها را می دانید. اگر چه اسپانیاییِ آمریکای جنوبی و پرتغالیِ برزیلی خیلی مشابه هستند، تفاوت های کمی دارند:

  • همیشه برای دوم شخص جمع و سوم شخص جمع از صرف درست استفاده کنید؛ یعنی، “they” و “you guys” مشابه هستند – حتی در مورد رعایت آداب. خواه شما در حال سخن رانی باشید یا صحبت با دوستان، این مشابه است.
  • لغات می تواند کاملاً متفاوت باشد – حتی با اساسی ترین لغات. قرمز در اسپانیایی “rojo” است؛ در پرتغالیِ برزیلی “vermelho” است. هرگز هیچ فرضی نکنید.
  • فقط سه صرف برای شخص وجود دارد. بله! اما آن ها از زمان کاملاً جدیدی استفاده می کنند، وجه شرطی آینده.

بدانید که وقتی شما به ایالت متفاوتی می روید لهجه ها در برزیل می توانند به طور قابل توجهی تغییر کنند. اگر شما به ریودژانیرو سفر کرده یا نقل مکان می کنید، خوب است بدانید که آن ها لهجه و روش گفتار خود را گسترش داده اند. تعدادی تفاوت در تلفظ هم وجود دارد.

  • به جای چیزهایی مانند “OK” برای تایید یک پیشنهاد “Demorou!” آورده می شود. “Bacana” به معنای “cool” است، و “inteligente” می شود “cabeçudo”. و این فقط سه مثال است!
  • بدیهی است که در بیش تر موقعیت های رسمی به ناسزا گفتن واکنش نشان داده می شود، اما اگر شما برای تماشای بازی فوتبال به یک رستوران محلی رفته اید، این حالت پیش خواهد آمد. “Porra” لغتی خوب برای شروع است تا ناامیدی کلی خود را ابراز کنید.
  • درباره ی صداها، تقابل با “r” است و باید کمی بیش تر از گلو گفته شود (به یاد دارید که چه طور مانند “h” تلفظ می شد؟) به چیزی نزدیک تر به “loch” فکر کنید.
  • “S” در انتهای لغات یا هجاها که بعد از آن یک حرف بی صدا آمده است (t, c, f, p) در این جا به “sh” تبدیل می شود. پس “meus pais” به “mih-oosh pah-eesh” تبدیل می شود.