نوشتن ایمیل انگلیسی

نوشتن ایمیل انگلیسی

هدف از ارسال ایمل برقرای ارتباط است. کسی که ایمیل را می نویسد باید سعی کند تا جای ممکن برای گیرنده قابل فهم و مفهوم باشد. بسیاری از زبان آموزانی که در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند و یا در دوره های آموزش زبان انگلیسی تجاری شرکت می کنند نیاز دارند که نکات مربوط به نوشتن ایمیل انگلیسی را بدانند و استفاده کنند. به طور کلی فرستادن یک اینیل بد نشان دهنده نوعی از بی احترامی تلقی می شود. برای نوشتن ایمیل انگلیسی مناسب بهتر است به این پنج نکته توجه کنید :

  • موضوع یا Subject ایمیل

در نوشتن یک ایمیل انگلیسی شاید اولین قسمت قسمت موضوع آن ایمیل می باشد. این قسمت می تواند تصویری کلی از ایمیل شما به گیرنده بدهد. سعی کنید از کلمات آشنا و مربوط به متن ایمیلتان در قسمت موضوع نیز استفاده کنید. توجه داشته باشید که دو قسمت Cc (Carbon Copy) و Bcc (Blind Carbon Copy) برای فرستادن ایمیل به اشخاص دیگر استفاده می شود ، در پر کردن این قسمت ها دقت کنید.

  • در نوشتن ایمیل انگلیسی فریاد نزنید

در نوشتن یک ایمیل از حروف بزرگ با تعداد زیاد استفاده نکنید. نوشتن کلمات به حروف بزرگ ، خواند آن ها را دشوار می کند. اگر می خواهید کلمه را مهم جلوه دهید ، از Italic کردن آن و یا Bold کردن آن استفاده کنید.

  • سعی کنید از کلمات مخفف در جملات استفاده نکنید

سعی کنید تعداد زیادی کلمه مخفف استفاده نکنید. اگر کسی که ایمیل را می خواند معنای آن را نداند ، احتمالا به خواند آن ادامه نمی دهد.

  • ایمیل خود را امضا کنید.

خوب است که در پایان ایمیل انگلیسی خود نام و نام خانوادگی خود را ذکر کنید. این کار در ایمیل های تجاری بسیار مهم است.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دوره های انگلیسی تجاری آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.