اصطلاحاتی برای یادگیری زبان انگلیسی کالیرفرنیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به اصطلاحاتی برای یادگیری زبان انگلیسی کالیرفرنیایی می پردازد که می تواند برای علاقمندان به زبان انگلیسی آمریکایی جالب باشد.

اصطلاحاتی برای یادگیری زبان انگلیسی کالیرفرنیایی
اصطلاحاتی برای یادگیری زبان انگلیسی کالیرفرنیایی

به اصطلاحاتی برای یادگیری زبان انگلیسی کالیرفرنیایی توجه کنید

۱- Stoked

به چه معناست؟

To be stoked یعنی خیلی هیجان داشتن. بیشتر مواقع برای اشاره به هیجان ناشی از رفتن یا بودن در جایی اشاره دارد.

چگونه از آن استفاده کنیم؟

I am so stoked to go to Coachella this year (خیلی هیجان دارم که امسال به کوچلا می‌روم!)

۲- Fresh

به چه معناست؟

Fresh اشاره به چیزی جدید یا باکلاس دارد. از این اصطلاح برای اشاره به کفش‌های جدید، ساعت باحال یا وسیله‌ی مکانیکی جدید اشاره کنید.

چگونه از آن استفاده کنیم؟

Jacob’s new Nike’s are so fresh (کفش‌های نایکی جیکوب خیلی شیک است!)

۳- Sketch(y)

به چه معناست؟

Sketch یا sketchy یعنی چیزی که ایمن نیست. Sketchy می‌تواند به محیطی مانند کوچه‌ی تاریک یا غذایی که به نظر فاسد می‌آید، مورد استفاده قرار بگیرد.

چگونه از آن استفاده کنیم؟

Walking through that dark alley last night was sketch (عبور از آن کوچه‌ی تاریک دیشب امن نبود.)

یا

I would have eaten the last avocado but it looked a bit sketchy (آخرین آووکادو را می‌خوردم اما به نظر خراب می‌آمد.)

۴- Low-Key یا High-Key

به چه معناست؟

Low-key وقتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که چیزی اهمیت زیادی ندارد اما با اینحال به گفتنش می‌ارزد. Low-key می‌تواند به جای kind of یا somewhat به کار رود. high-key به صورت معکوس یعنی چیزی که اهمیت بالای دارد یا بسیار مهم است.

چگونه از آن استفاده کنیم؟

I’m low-key in love with my friends new cologne من یکجورهایی عاشق عطر جدید دوستم هستم.

I high-key cannot stand when my roommate sings in the shower اصلاً نمی‌توانم آواز خواندن هم‌اتاقی‌ام در زیر دوش را تحمل کنم.

 

۵- Sig Alert(s)

به چه معناست؟

A Sig تصادف رانندگی است که یک لاین تردد را برای حداقل ۳۰ دقیقه می‌بندد. وقتی انسداد حرکت رخ می‌دهد، Sig Alerts را برای CHP (افسرهای گشت بزرگراه کالیفرنیا) می‌فرستند. شما می‌توانید Sig Alerts را در رادیوی خود بشنوید یا در اپلیکیشن‌های موبایل هوشمند خود تماشا کنید.

چگونه از آن استفاده کنیم؟

I didn’t hear about the Sig Alert and was one hour late for work today من چیزی از اعلام انسداد ترافیک نشنیدم و امروز یکساعت دیر به کار رسیدم.