شرایط مهاجرت کانادا ۲۰۱۵

شرایط مهاجرت کانادا ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵ برخی قوانین و شرایط مهاجرت به کانادا ۲۰۱۵ تغییر پیدا کرد. اما آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای شما که به دنبال پاسخ سریع و شفاف هستید و دوست دارید بدانیند اصلا می توانید به کانادا برای تحصیل و یا کار و .. بروید چند سوال بسیار ساده را در نظر گرفته که می توانید با جواب دادن آنها متوجه شوید اصلا می توانید برای مهارجت به کانادا اقدام کنید یا نه. پس ۱۰ الی ۱۵ دقیقه وقت خود را به ما بدهید تا ما بگوییم شرایطتتان برای رفتن به کانادا چگونه است.
سوالاتی که از شما پرسیده می شود موارد زیر را در بر دارد:
ملیت Nationality
سن Age
توانایی زبان Language Ability
اعضای خانواده Family Members
تحصیلات Education
سابقه کاری Work Experience
میزان در آمد و یا سرمایه Income
پیشنهاد شغلی Job Offer

شرایط مهاجرت به کانادا 2015
شرایط مهاجرت به کانادا ۲۰۱۵

اما باید بدایند که بر طبق اعلام سازمان مهاجرتی کانادا برای مهاجرت نیروی ماهر شما اگر بتوانید ۶۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن را کسب کنید شرایط مهاجرت کانادا ۲۰۱۵ را خواهید داشت.
توانایی زبان انگلیسی و زبان فرانسه شما چطور است؟
شما می توانید با سطح زبان خوب در زبان انگلیسی و زبان فرانسه تا ۲۸ امتیاز کسب کنید. داشتن مهارت شما با آزمون های زبان انگلیسی همانند IELTS , TOEFL سنجیده می شود و در زبان فرانسه معمولا TCF و TCFq برای این کار انتخاب می شوند.
سطح تحصیلات شما چه میزان است؟
بخش تحصیلات برای شما می تواند ۲۵ امتیاز کسب کند.
مدرک دکترا _ ۲۵ امتیاز
مدرک کارشناسی ارشد _ ۲۳ امتیاز
سابقه کاری شما چه میزان است؟
سابقه کاری می تواند تا ۱۵ امتیاز از این بخش کسب کنید. شرایط مهاجرت کانادا ۲۰۱۵ برای سوابق بدین صورت است: ( منظور از سال حداقل ۳۰ ساعت کاری در هفته برای هر ماه می باشد)
۱ سال ۹ امتیاز
۲_۳ سال ۱۱ امتیاز
۴_۵ سال ۱۳ امتیاز
۶ سال و بیشتر ۱۵ امتیاز
سن شما چه قدر است؟
می توانید حداکثر ۱۲ امتیاز از سن کسب کنید.
۱۸_۳۵ سال ۱۲ امتیاز
۳۶ سال ۱۱ امتیاز
۳۷ سال ۱۰ امتیاز
و تا ۴۶ سال به ازای هر سال ۱ امتیاز کسر می شود و از ۴۷ سال به بالا دیگر از بخش سن امتیازی نمی گیرید.
آیا پیشنهاد کاری دارید؟
پیشنهاد کاری در شرایط ماجرت کانادا ۲۰۱۵ می تواند تا ۱۰ امیتیاز برای شما به ارمغان بیاورد.
اعضای خانواده شما چه شاریطی دارند؟
همسر و یا اعضای خانواده شما می تواند نهایتا تا ۱۰ امتیاز برایتان داشته باشد.
اگر وابستگان شما از سطح زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه خوبی برخوردار باشد می تواند تا ۵ امتیاز برایتان داشته باشد و اگر در کانادا تحصیل کرده باشد ۵ امتیاز دیگر نیز داشته باشید.
اگر فرزند ، بچه و یا اقوامی در کانادا داشته باشید برایتان امتیازی مثبت است.
اگر سوالات بیشتری از شرایط مهاجرت کانادا ۲۰۱۵ دارید با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.