زبان های سلتیک

زبان های سلتیک

Celtic Languages که برخی اوقات Keltik هم تلفظ می شود از شاخه های زبان های هندو اروپایی است. لبه شمال غربی اروپا یعنی جایی که کشور هایی همچون ولز ، اسکاتلند ، ایرلند ، بریتانی هستند جایی است که می توان زبان های سلتیک مدرن را در آنجا دید. امروزه تمامی زبان های سلتیک  جزو زبان های در حال انقراض هستند البته به جز زبان ولزی که توسط یونسکو در لیست زبان های در خطر ذکر نشده است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی زبان های سلتیک در این بخش می پردازد.

زبان های سلتیک
زبان های سلتیک

هزاره اول را می توان دوران طلایی زبان های سلتیک دانست. تقریبا سرتاسر اروپا از شبه جزیره ایبریا تا رود دانوب و شبه جزیره بالکان و حتی در بخش هایی از آسیای مرکزی همه جزو قلمرو این زبان به حساب می آمدند. اما زبان های سلتیک چه زبان هایی را شامل می شود. در زیر اسامی آنها را می توانید ببینید:

زبان ولزی Welsh

زبان ایرلندی

زبان اسکاتلندی Scottish Gaelic

Cornish

Manx

بسیاری از زبانشناسان معتقدند که در مورد زبان های سلتیک یک زبان کشی یا Linguicide اتفاق افتاده است. دلایلی همچون کم بودن منابع نوشتاری ، از دست دادن پرستیژ زبانی ، قدرت یافتن زبان های انگلیسی و فرانسه ، دلایل سیاسی برای محدود کردن این زبان ها ، مهاجرت های مختلف مردم از انگلیس و فرانسه به این مناطق و وجود رسانه های مختلف به زبان های دیگر در این مناطق باعث شد امپراطوری این زبان ها قدرت خود را از دست دهند و حتی تلاش هایی مثل تلاش ایرلند در دهه ۱۹۲۰ تا کنون چندان موفقیت آمیز نباشد.

اگرچه دیگر این زبان ها فروغ گذشته خود را ندارند اما برای زبانشاسان دنیا این زبان ها یک موضوع فوق العاده برای تحقیقند زیرا می توانند این زبان ها را از دوران پرشکوهشان تا مرگشان بررسی کنند.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امیدوار است این اطلاعات برای شما مفید بوده باشد.