گرامر زبان چینی

گرامر زبان چینی

 

در زبان چینی ماندرین ساختار جملات و توالی کلنات با زبان انگلیسی کاملا متفاوت است. در گرامر زبان چینی نکاتی وجوود دارد که اگر بخواهید آن را با زبان های دیگر مقایسه کنید چندان منطقی به نظر نمی رسد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای بهتر نشان دادن نکات گرامر زبان چینی نظر شما را به خواندن این مقاله جلب می کند.

  • فاعل

در زبان چینی همانند زبان فارسی و زبان انگلیسی فاعل در ابتدای جملا ت می آید.

  • قید های زمان

قید های زمان دقیقا بعد و یا قبل از فاعل می آیند. به عنوان مثال در زبان چینی یک جمله تقریبا به صورت زیر بیان می شود:

Mike yesterday played soccer.

  • قید های مکان

قید های مکان در جملات قبل از فعل آورده می شود.

  • مفعول

در گرامر زبان چینی ماندرین مفعول بسیار منعطف می باشد و می تواند در جاهاهی متفاوتی آورده شود. معمولا بعد از فعل می آید ، اما حتی ممکن است قبل از فعل ، قبل از فاعل بیاید و یا حتی کاملا حذف شود.

در زمانی که شما معمولا در حال مکالمه به زبان چینی هستید و موضوع برای دو نفر مشخص است معمولا فاعل و مفعول کاملا حذف می شوند.

اگرچه در دید عموم افراد یادگیری زبان چینی بسیار مشکل است ، اما جدا از قسمت نوشتاری زبان چینی ، زبان چینی به دلیل انعطاف بالایی که در جابه جایی کلمات دارد سریع تر از بسیاری از زبان های دیگر دنیا قابل یادگیری است. از آنجا که زبان چینی یک زبان تونیک است  و ادای کلمات می تواند در درک جمله بسیارمهم باشد، بنابراین از همان ابتدا باید با استادی مجرب و یا Native به یادگیری این زبان بپردازید.

برای کسب اطلاعات پیرامون دوره های آموزش زبان چینی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های موسسه تماس بگیرید و از مشاوره رایگان آموزشگاه بهرهمند شوید.