کتاب آموزش زبان چینی

کتاب آموزش زبان چینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد جزو معدود موسسه های زبان در تهران می باشد که دوره های آموزش زبان چینی را در تهران و ایران برگزار می نماید. یکی ازکتاب های مورد استفاده در آموزش زبان چینی کتاب آموزش زبان چینی 301 Conversational Chinese  می باشد. این کتاب یکی از بهترین کتاب آموزش زبان چینی است و  از کتاب های مورد تایید دانشگاه پکن می باشد. این کتاب جزو کتاب هایی است که برای افراد خارجی که قصد یادگیری زبان چینی را دارند تهیه شده است.

این کتاب شامل ۴۰ درس می باشد و در این درس ها حدود ۴۰ مکالمه در موضوعات مختلف همانند احوالپرسی ، پرسیدن آدرس و … بیان شده است. در این کتاب آموزش زبان چینی حدود ۸۰۰ کلمه جدید و مقدار زیادی از گرامر زبان چینی به زبان اموزان ارائه می شود.

این کتاب آموزش زبان چینی بیشتر بر روی مکالمه زبان چینی تاکید دارد. بر اساس همین کتاب وب سایتی نیز تهیه شده است که برای زبان آموزان چینی استفاده می شود. استفاده از این سایت برای زبان آموزان اموزشگاه زبان ایران آکسفورد رایگان می باشد و در کنار استفاده از کتاب آموزش زبان چینی استفاده از این وب سایت هم به زبان آموزان پیشنهاد می شود.

زبان آموزانی که قصد یادگیری زبان چینی را دارند و می توانند در کلاس های حضوری آموزشگاه زبان چینی ایران آکسفورد را دارند می توانند در با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرند. هم چنین زبان آموزان اگر نمی توانند در کلاس های حضوری زبان چینی شرکت کنند می توانند در کلاس های غیر حضوری زبان چینی و اموزش زبان چینی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت نمایند. این کلاس های از طریق اینترنت و یا تلفن برگزار می شوند و همان شرایط کلاس های حضوری را دارند و در پیشرفت زبان آموز بسیار موثر خواهند بود.