زبان چینی Mandarin

زبان چینی ماندرین

Mandarin که اغلب از آن به زبان چینی یاد می شود اما در حقیقت یکی از چندین زبان چینی است. زبان چینی ماندرین Mandarin معمول ترین زبان چینی موجود است و زبان رسمی چین ، تایوان و یکی از زبان های رسمی سنگاپور است.

زبان چینی چیست؟

زبان چینی که معمول ترین نوع آن زبان چینی ماندرین است پرگوینده ترین زبان دنیا است. اما در حقیقت در چین زبان هاب بسیار دیگری همانند زبان های Wu, Hunanese, Jiangxinese, Hakka, Yue  نیز صحبت می شوند.

در بسیاری از منابع این زبان های چینی به عنوان دیالکت ها و یا گویش های متفاوت زبان چینی طبقه بندی می شوند اما از آنجا که دو شخص که دارای این زبان ها هستند نمی توانند با یکدیگر ارتبط برقرار نمایند پس می توان هر کدام از این موارد را یک زبان جدا گانه دانست. جالب است که خود زبان ماندرین نیز به گویش های متفاوتی تبدیل شده است که هر کدام از این گویش ها دارای گرامر و تلفظ های متفاوتی هستند.

تون های زبان چینی

تقریبا همه زبان های چینی زبان های تونیکی هستند. زبان چینی ماندرین دارای چهار Tone است اما زبان هایی دیگر چینی متفاوت هستند.

زبان نوشتار چینی ماندرین

زبان نوشتار چینی تاریخی دو هزار ساله دارد. اولین خطوط نوشتاری زبان چینی بیشتر شبیه عکس و نقاشی بوده اند و بعد از مدتی این تصاویر به مرور زمان تبدیل به شکل و تصاویر دیگر شده اند. هر کدام از کاراکتر های زبان چینی نشان دهنده یک سیلاب هستند و نشان دهنده معانی جداگانه ای هستند اما نه در تمامی موارد.

در دهه ۱۹۵۰ دولت سعی کرد تعداد کاراکتر های زبان چینی نماید . این زبان چینی ساده شده در کشور های چین سنگاپور و مالزی و تایوان استفاده می شوند.

موسسه زبان چینی ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان چینی بر اساس متد دانشگاه پکن. برای کسب اطلاعات  بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.